Radar · Miljö

V om biobränslen: Regeringen måste prioritera hur skogen ska användas

Efterfrågan på biobränslen riskerar att krocka med mål för levande skogar och skydd av hotade arter, enligt Jens Holm (V).

När efterfrågan ökar på biobränsle kan det bli huggsexa om svensk skogsråvara. Nu kräver Vänsterpartiet att regeringen prioriterar hur skogen ska användas för att inte den biologiska mångfalden ska hotas.

I dag importeras det mesta av det biobränsle som förbrukas i Sverige, när det gäller biodrivmedel för vägtrafiken handlar det om 90 procent. Samtidigt väntas efterfrågan öka kraftigt såväl i Sverige som andra länder de kommande åren när fossila bränslen ska bort från bland annat bilar, fartyg, flygplan och industrier.

Ekvationen går inte ihop, anser Vänsterpartiet. I en interpellation till miljöminister Isabella Lövin (MP) frågar den miljöpolitiska talespersonen Jens Holm (V) hur regeringen ska prioritera, både bland olika branschers behov av biobränsle och mellan behovet av biobränslen och mål om biologisk mångfald.

Jens Holm tar avstamp i de klimatfärdplaner som olika branscher lämnat in till regeringen där de beskriver hur de ska bli fossilfria till 2045. Ifjol uppskattade konsultföretaget Sweco att det skulle krävas 86 procent mer bioenergi än i dag för att förverkliga färdplanerna. Den verkliga siffran kan vara betydligt högre. När Swecos rapport skrevs hade endast nio branscher lämnat in sina planer, sedan dess har elva tillkommit. Nu måste regeringen peka ut en riktning för hur skogen ska användas, anser Jens Holm.

”Det är uppenbart att branschernas behov av bioenergi inte räcker till. Färdplanerna är inlämnade till regeringen. Alla förväntar sig att regeringen gör en prioritering utifrån de planer som hittills lämnats in”, skriver han i interpellationen.

Hotar biologisk mångfald

Efterfrågan på biobränslen riskerar att krocka med mål för levande skogar och skydd av hotade arter, enligt Jens Holm. Han vill att arealen skyddad skog ska öka och skogen nyttjas på ett sätt som gör att livsmiljöer för hotade arter bevaras. Det kan få konsekvenser för produktionen av biobränslen, menar han.

”En utgångspunkt skulle kunna vara att endast restprodukter från skog och jordbruk samt från vårt avfall får användas för att producera biobränsle”, skriver Jens Holm.

Läs mer:

Biobränsle – räddning eller räknebluff

Expert: ”Vi kommer bli beroende av import av biobränslen”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV