Radar · Djurrätt

Staten satsar miljoner på fiskuppfödning: ”Inte bra”

Nile tilapia, eller Niltilapia Tilapia är en grupp afrikanska fiskar av familjen ciklider.

Staten delar ut 2,4 miljoner kronor för att stötta branschen för vattenbruk, i praktiken främst ”odling” av matfiskar. Utlysningen får skarp kritik av Djurens rätt. 

Deadline för att söka pengar är den nionde november och hittills har tre ansökningar kommit in, berättar Johan Penner, fiskerisamordnare på Jordbruksverket.

– Men vi har hört från fem, sex till att de tänker skicka in, säger han.

Alla tre handlar om fiskar, mer om det senare.

"Satsa på forskning om djurvälfärd"

Camilla Bergvall på Djurens rätt är inte glad över stödet.

Camilla Bergvall ser glad ut på bilden men hon är inte alls glad över regeringens satsning på landbaserad fiskuppfödning
Camilla Bergvall ser glad ut på bilden men hon är inte alls glad över regeringens satsning på landbaserad fiskuppfödning. "Det krävs mer forskning, men  egentligen borde man satsa på växtbaserad kost istället. Det är inte hållbart med ännu fler djur i industrin".

– Det är först och främst väldigt problematiskt att satsa på ökad produktion i den här branschen. Vi skulle istället vilja att det satsas på forskning om djurvälfärd, säger hon.

Vad behöver man forska på tycker ni?

– Ska man ha uppfödning av fiskar behöver man framför allt forska på metoder för bedövning vid slakt. Koldioxidbedövning som används idag är väldigt ifrågasatt och ger ett stort obehag för fiskarna, säger hon.

Koldioxidbedövning är den vanligaste metoden i svenska fiskuppfödningar, eller vattenbruk som de populärt kallas, men i Norge är metoden förbjuden, just för att den ses som alltför plågsam.

Ingen djurvälfärd i ansökningarna

En titt på de ansökningar som kommit in befäster Camilla Bergvalls farhågor. De handlar inte om djurvälfärd över huvud taget.

Ett av företagen är AB Nära & Naturlig SAM i Örebro. Företaget söker för ”en landbaserad, egenutvecklad, mer hållbar fiskodlingsteknik med fiskarten Nile tilapia som passar utmärkt i odlingssystemet.”

Företaget skriver vidare: ”Både val av fiskart och användning av Bio-RAS tekniken möjliggör användning av ett 100% vegetabiliskt foder från närliggande lantbruk och restprodukter från livsmedelsindustrier och
handel.”

Syftet är att få hjälp med finansiering av ett ettårigt pilotprojekt med start i januari 2021. De har sökt 192.000 kronor.

Gårdsfisk satsar på yngelproduktion

Ett annat företag som sökt pengar är Gårdsfisk i Åhus, ett etablerat företag inom ”fiskodling” som nu vill satsa på yngelproduktion för att förse andra vattenbruk med fiskar. Företaget samarbetar med både Göteborgs universitet och SLU. Budgeten för projektet är  strax över två miljoner kronor.

Ansökan nummer tre kommer från SLU, som tillsammans med Sweco, Axolot solutions och Vattudalens fisk söker pengar till projektet Systematisk undersökning av högeffektiv rening av foderspill och fekalier i vattenflöden från kassodling av fisk i sötvatten m.h.a elektrokoagulation. Kort sagt går det ut på att hitta bättre sätt att rena vattnet i landbaserade fiskuppfödningar. Summa: 256.000 kronor.

Såhär kan ett vattenbruk se ut
Såhär kan ett vattenbruk se ut. Systemet som blivit populärt kallas RAS och står för Recyculating Aquaculture System. Foto: Fish welfare initiative

Vattenbruk på land har blivit populärt eftersom uppfödning till havs i kassar orsakade många miljöproblem. Men lidandet för fiskarna kan vara lika stort på land, menar djurrättsrörelsen.

– Ofta pratar man bara om hållbarhet, övergödda eller utfiskade hav, när man pratar om det här. Det är förstås viktigt det med, men fiskarna behöver också ses som individer, säger Camilla Bergvall.

Jordbruksverket jobbar med bedövningsfrågan

Djurens rätt har i en skrivelse till Jordbruksverket och landsbygdsministern kritiserat utlysningen och påpekat att det behöver satsas på djurvälfärd istället för på ökad produktion. Jordbruksverket har skrivit ett uttömmande svar där de konstaterar att de håller med om att fiskarnas välfärd är viktig, och berättar vad de gör på området.

Till exempel har de upphandlat en konsekvensanalys av vad ett byte från koldioxidbaserad bedövning till andra metoder skulle få för effekter ekonomiskt och socialt.

Landsbygdsministern har inte svarat.

Syre har sökt landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Läs också: Ny rörelse vill höja fiskaras status – ett liv av lidande, Grannar vill stoppa fiskodling i Bjuv, Planerad laxodling i Säffle får kritik

Det här kan man söka pengar för

Stöd till projekt för främjande av svenskt vattenbruk handlar främst om landbaserad uppfödning av fisk, men det kan också vara grönsaker. Vattenbruk, eller akvakultur, är produktion av alla slags djur och växter i vatten. I Sverige producerar vi främst fiskar, kräftor och musslor.
I utlysningen med deadline 9 november kan man  söka pengar för:
– Att utveckla avel till landbaserad uppfödning.
– Sättfisksproduktion – sättfisk är fisk som sätts ut i det vilda för att sportfiskarna ska ha något att fiska upp.
– Forskning och innovation samt utbildning och kompetensutveckling.
Källa: Jordbruksverket