Radar · Djurrätt

Omdebatterad vargjakt startar i helgen – överklagas

Licensjakten på varg har fått kritik från både jägar- och djurrätts- och miljöhåll.

Den 2 januari startar nästa års licensjakt på varg, då 24 vargar får skjutas. Djurrätts- och miljöorganisationer försöker stoppa den in i det sista. Samtidigt menar jägare att betydligt fler vargar borde skjutas.

Efter två års uppehåll med licensjakt är det nu dags igen, vilket upprört flera djurrätts- och miljöorganisationer, eftersom vargen är fridlyst och starkt hotad enligt Artdatabanken.

Tidigare i höstas skrev flera av dem i en debattartikel i ETC att de var djupt oroade över licensjakten på varg: ”Sverige har bra förutsättningar att hysa stora rovdjur. Vi är ett glest befolkat land med stora naturområden med mycket vilt. Ändå är vi ett av EU:s länder med minst antal vargar i förhållande till yta och folkmängd. Varför?” skrev Revolution rov, Fältbiologerna, Djurrättsalliansen, Jaktkritikerna, Nordens viltrehabilitering och DRIS, Djurens röst i samhället.

Jägare ifrågasätter forskare

Debattartikeln var ett svar på Jägareförbundets öppna brev till Sveriges länsstyrelser, där förbundet ifrågasatte forskares bedömning om att det bör finnas minst 300 vargar i Sverige, och att skyddsjakt och licensjakt tillsammans får uppgå till 71 vargar.

Både Svenska rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen har överklagat licensjakten till Kammarrätten. På onsdagen kom avslaget. Syre når Magnus Orrebrant, pressansvarig på Svenska rovdjursföreningen, som berättar att de precis har skickat in en överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen.

Jakten startar den 2 januari. Är det inte lite sent att överklaga?

– Nej, vi fick avslaget sent och agerade direkt men det är naturligtvis en risk att de skjuter de här vargarna ganska snabbt. Men det är viktigt att driva det hela vägen till alla instanser i Sverige för att vi ska kunna gå vidare till EU, vilket är vår avsikt, säger Magnus Orrebrant.

Enligt Naturvårdsverket finns det cirka 365 vargar i Sverige, jämfört med cirka 300 året före. 300 vargar är det lägsta antalet vargar som bör finnas i Sverige för att arten ska ha ”gynnsam bevarandestatus” enligt Naturvårdsverket. Vintern 2014/15 beräknades antalet vargar vara 415 stycken, så det har skett en minskning, vilket beror på ökad illegal jakt. Ungefär hälften av alla vargar som dör, dör i illegal jakt enligt en studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Vad säger ni om Jägareförbundets ståndpunkt att det bör skjutas betydligt fler?

– Vi håller inte alls med dem. Det är oerhört mycket politik och Jägareförbundet är skickliga på att lobba bland våra politiker. Den här siffran på 300 förutsätter invandring av genetiskt friska vargar vart femte år och det sker inte i dagsläget. Är det ingen invandring säger Naturvårdsverket själva att det är 1700 vargar som behövs för gynnsam bevarandestatus.

– 300 är politiskt framlobbat, jämför du med nivån för lodjur och björn har man satt ett mycket högre antal för gynnsam bevarandestatus, fortsätter han.

Lodjuren får vara betydligt fler än vargarna i Sverige, 870 stycken, men även de är för få, enligt Svenska rovdjursföreningen
Lodjuren får vara betydligt fler än vargarna i Sverige, 870 stycken, men även de är för få, enligt Svenska rovdjursföreningen. På bilden några norska lodjur. Foto: Heiko Junge /NTB scanpix/TT/

För lodjur är siffran 870 och för björn 1400.

– Siffror som vi anser vara lågt satta då till exempel lodjuret inte heller har invandring av genetiskt friska individer, säger Magnus Orrebrant.

Totalt har man alltså beslutat att 24 vargar ska dödas i vinterns licensjakt, fördelat på tolv i Gävleborg, inom reviren Andån och Ryssjön, sex i Värmland i reviret Stora Bär i sydvästra Värmland och sex i Örebro och Västmanlands län i Vidalnreviret.

Syre har sökt Naturskyddsföreningen för att fråga om även de tänker överklaga.

Läs också i Syre: Omfattande tjuvjakt på varg, 21 december 2020

1700 vargar är gynnsam bevarandestatus utan invandring

”Den genetiska förbindelsen genom invandring av vargar från de finsk-ryska delpopulationerna måste fungera för att bedömningen minst 300 vargar ska gälla. Om reproduktionen av nya immigranter ej sker med skandinaviska vargar varje varggeneration skulle den skandinaviska vargstammen behöva bestå av minst 1700 vargar för att klara de genetiska bevarandekriterierna och därmed kunna anses ha gynnsam bevarandestatus” –
Så skriver Naturvårdsverket i ett regeringsuppdrag för att utreda gynnsam bevarandestatus för varg, från oktober 2015.