Radar · Djurrätt

16 miljoner kronor till bättre djurvälfärd 

Ett projekt som tittar på hur kalvar kan få vara tillsammans med sin mamma längre tid  i mjölkindustrin har fått två miljoner kronor i  bidrag från Formas.

Minskad stress för kycklingar, hur kalvar kan få vara tillsammans längre med sin mamma och alternativa gaser för bedövning av grisar inför slakt. Det är fokus för några av de projekt som nu har beviljats forskningsmedel i en utlysning från statliga forskningsrådet Formas.

Åtta projekt har beviljats bidrag och får cirka två miljoner kronor var, så totalt delas 16 miljoner kronor ut. Utlysningen gjordes i samråd med Jordbruksverket för att hitta lösningar som kan förbättra välfärden för djur som hålls av människan.

I utlysningen kunde universitet, forskningsinstitut, företag och branschorganisationer söka upp till två miljoner kronor för projekt på maximalt två år. De som nu beviljats pengar är tre universitet och forskningsinstitut: Linköpings universitet, RISE Research Institute of Sweden AB och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

– Vi ser ett stort värde i samarbete mellan akademi och näring i den här typen av tillämpade projekt och ser fram emot att följa dem, säger Alexandra Jeremiasson, forskningssekreterare vid avdelningen för areella näringar på Formas, i ett uttalande.

Här är alla projekt som fått bidrag:

– Är gamla kor välmående och lönsamma? – Kornas livslängd som verktyg för att förbättra djurvälfärd och gårdens ekonomi – SLU
– Mycoplasma bovis – diagnostik för säkrad djurvälfärd – SLU
– Förbättrad djurvälfärd vid bedövning och slakt av kalkon genom en innovativ metod med hög koncentration kvävgas – RISE
– Tidig detektion av hälta hos nötkreatur med hjälp av en rörelsesensor i halsbandet – SLU
– Förbättrad djurvälfärd i svensk grisproduktion genom benchmarking – utveckling av verktyg för rådgivning, certifiering och förbättrad konkurrenskraft – SLU
– Dags att stå på egna ben – ålder vid separation i ett ko-kalvsystem – SLU
– Vikten av att motverka stress före och efter kläckning hos kycklingar – Linköpings universitet
– Utvärdering av en innovativ metod med alternativa gaser för bedövning av gris vid slakt – RISE

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling.

Syre har tidigare skrivit om projektet Ko och kalv tillsammans, här kan du läsa den artikeln, och här hittar du en uppdatering från projektet (extern länk).

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV