Radar · Djurrätt

Forskningsprojekt: Kan ko och kalv vara tillsammans?

I mjölkindustrin separeras ko och kalv direkt efter födseln.

I mjölkindustrin separeras kon från sin kalv direkt efter födseln. Nu vill SLU testa om kor och kalvar kan gå tillsammans under den första tiden, för att se hur mjölkavkastningen samt djurens hälsa påverkas.

Att kalvar i mjölkindustrin direkt efter födseln – eller efter ett dygn i ekologisk produktion – separeras från kon, har länge varit en stötesten. En ko som har fött en kalv mjölkar cirka 10–12 månader. Under den tiden har hon blivit dräktig igen, och cirka sex veckor efter att mjölken har tagit slut föds en ny kalv och mjölkproduktionen kommer igång igen.

Nu har Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) startat ett forskningsprojekt där en del kor ska få gå tillsammans med sina kalvar i början av laktationen, alltså digivningstiden. Anledningen är enligt SLU ett intresse från både lantbrukare och konsumenter. I forskningsprojektet ska kon kunna lämna sin kalv i en box när hon vill, för att gå till mjölkmaskinen eller grovfoderstationen. Korna hålls i två olika grupper, 12 stycken ute och 12 stycken inne, på SLU:s gård i Uppsala.

När kalvarna i projektet är åtta veckor gamla börjar man avvänjningen, och vid fyra månaders ålder separeras de helt från korna. I den första testomgången har man kunnat se att korna mjölkar mindre i mjölkmaskinen än de kor som inte har sin kalv.

”I laktationsvecka två gav de mellan 10 och 24 liter mjölk till roboten per dygn, det är mindre än vad korna i kontrollgruppen ger i samma laktationsvecka men det är inte konstigt eftersom korna i försöksgruppen även försörjer sin kalv”, skriver SLU.

En del kor i projektet har självmant gått till mjölkroboten två gånger per dag, medan en del inte har gått dit självmant. Projektet ska pågå i minst tre år.

9 000 liter

I dag producerar kor, på grund av bland annat hård avel, långt mycket mer mjölk än vad en kalv kan dricka – cirka 9 000 liter per år. Men om kalven skulle gå med sin mamma, så betyder det mindre mjölk i tanken, och därmed mindre lönsamhet.

I en diskussion på Arlas hemsida, där mjölkbönder svarar på konsumenters frågor, framkom att kalven skiljs från kon inom ett dygn. Flera kommentarer kom in, och en konsument skrev bland annat:

”Jag vet dock många bönder som berättat att korna råmar efter sina kalvar i flera dagar efter det att de skiljts åt. Är det etiskt tycker ni? Nej låt de vara tillsammans åtminstone en vecka. Jag lovar att även era kunder kommer att bli glada!”

Mjölkbonden Ewa svarade:

”Vi tar bort kalven från kon tidigt för låter man dem gå tillsammans en vecka som du föreslår då skulle det bli mycket råmande, troligtvis både på kossan och kalven.”

Och hon fortsatte:

”Vi håller kor för att producera mjölk och vi behöver ha en lönsamhet för att kunna fortsätta. Skulle vi, som du vill, hålla kor och kalvar ihop i ett system och bara låta kon mjölka det som blir över så skulle mejeriprodukterna behöva kosta bra mycket mer för konsumenterna än vad de gör i dag. Hur mycket är det värt?”