Radar · Politik

Ett fåtal rika nyttjar rut- och rot fullt ut – ändå höjer regeringen taket

Ett tak på 75 000 kronor för att använda rut-och rottjänster skulle bara gynna ett fåtal rika, konstaterar flera remissinstanser.

Rut- och rotavdragen ger väldigt lite vita jobb i förhållande till vad det kostar. Dessutom är det främst höginkomsttagare som använder sig av det fullt ut. Ändå vill regeringen höja taket. ”Dessa pengar skulle göra större nytta i välfärden” skriver Pensionärernas riksorganisation, PRO.

Vid årsskiftet höjs taket i rot- och rutavdraget. Då kommer det gå att dra av på skatten för rot- och ruttjänster upp till 75 000 kronor.

Men redan när taket låg på 25 000 kronor var det få som nådde upp dit, konstaterar Ekonomistyrningsverket, ESV, i sitt yttrande. Ändå höjde regeringen tidigare taket till 50 000 kronor och vill alltså ha en ytterligare höjning, vilket ESV ifrågasätter. Konjunkturinstitutet betonar samma sak. ”Det är främst höginkomsttagare som väntas konsumera så mycket ruttjänster att det blir föremål för ett fullt avdrag” skriver de.

Även PRO är kritiska. ”Dessa pengar skulle göra större nytta i välfärden […] Detta understryks tydligt av det läge vi befinner oss i i dag när vi ännu inte kan överblicka de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset”, skriver de och betonar att det är få personer som har en så hög inkomst att de kan dra av 75 000 kronor på skatten.

Rot- och rutavdragen leder till få jobb

Rot- och rutavdragen skapar inte heller särskilt mycket fler vita jobb och är dyrt jämfört med andra metoder för att skapa arbeten, enligt Tillväxtverket, vilket Syre har rapporterat om tidigare.

Inte heller denna höjning av taket lär leda till så många jobb, utan regeringen har överskattat antalet jobb det skulle leda till, skriver Konjunkturinstitutet. Höjningen av taket motsvarar snarare en momssänkning, vilket kan leda till lägre priser för konsumenterna och högre vinster för producenterna, men inte ge särskilt stora effekter på sysselsättningen.

Denna typ av undantag i skattesystemet som rot- och rutavdragen innebär höjer också risken för skattefel och skattefusk, skriver Ekonomistyrningsverket i sitt yttrande.

Så motiverar regeringen höjningen

Men regeringen motiverar höjningen med att taket är för lågt i dag ”för den som vill köpa ruttjänster i större omfattning”. De menar också att för personer som vill använda rotavdraget till större byggnadsarbeten så kanske det nuvarande avdraget på 50 000 kronor inte räcker till för att också köpa ruttjänster.

I förslaget ingår dock ett förslag som kanske skulle kunna gynna personer med lite lägre inkomster som vill vara miljömedvetna. Det handlar om att det går att dra av på skatten för den som vill ha hjälp att frakta möbler till en second hand-affär eller loppis, vilket skulle kunna vara bra för den som saknar bil. Sedan tidigare går det också att dra av på skatten för att reparera kläder.