Radar · Politik

Mer rutavdrag – trots dålig effekt

Dyrt sätt att skapa jobb, som missar målgruppen, är resultatet av en granskning av rot- och rutavdrag som myndigheten Tillväxtanalys har gjort.

Att skapa ett jobb med hjälp av rotavdraget kostar mellan 5 och 8 miljoner, visar en ny rapport från Tillväxtanalys. Myndigheten konstaterar även att få jobb har skapats i relation till priset för rot och rut – och att rutjobb missar att ge jobb till den tänkta målgruppen. Trots det ska rutavdraget utvidgas.

Enligt januariöverenskommelsen ska rutavdraget byggas ut, bland annat så att tvätt av kläder och montering av möbler ger rätt till avdrag. Taket för rutavdrag ska också höjas, enligt rut-utredningens delbetänkande som i fredags lämnades till regeringen.

– Det främsta syftet med att utvidga rutavdraget är att bidra till ökad efterfrågan på tjänsterna och därmed ökad sysselsättning hos personer med svag anknytning till arbetsmarknaden. Av de berörda branscherna bedöms tvätteribranschen ha bäst förutsättningar för en sysselsättningsökning, säger utredaren Ulf Rehnberg i ett pressmeddelande.

Skatteavdragen rut och rot ska alltså skapa nya, vita arbeten. Men när myndigheten Tillväxtanalys har granskat kostnaden för de skapade jobben under 2010–2015 i en ny rapport är resultatet att det är en dyr metod, i jämförelse med andra åtgärder.

Kostnaden per rot-jobb beräknas vara mellan 5,1 och 8,4 miljoner medan rut-jobb kostar mellan 1,55 och 1,87 miljoner. I rapporten beskriver myndigheten: ”Eftersom sysselsättningen har ökat lite i förhållande till kostnaden, kan man fråga sig om dessa medel hade kunnat spenderas någon annanstans.”

Hur är det då med argumentet att rutavdraget ger fler enkla jobb, för personer med kort utbildning och svag koppling till arbetsmarknaden? Enligt myndigheten Tillväxtanalys studie från i somras har inte heller detta haft någon större effekt, eftersom staten inte ställer krav på att de subventionerade företagen anställer personer som tillhör den specifika målgruppen:

“Våra studier tyder på att rutreformen till stor del missar att fånga den tänkta målgruppen, det vill säga personer med kort utbildning”, sammanfattar Tillväxtanalys på sin hemsida.

Det utvidgade rutavdraget kommer att kosta skattebetalarna minst 270 miljoner per år, enligt rut-utredningen. För att finansiera reformen föreslås en höjd flygskatt.

Reformen föreslås träda i kraft 1 januari 2021.

Ändringar i rutavdraget

Rot står för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad, och rut innefattar hushållsnära tjänster som städning, barnpassning, trädgårdsarbete och flyttjänster. 
Rut-utredningen föreslår att rutavdraget ska utökas med fyra tjänster:
1. Tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.
2. Möblering av bostad, inklusive montering av nya möbler.
3. Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och
liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt till och
från magasinering.
4. Enklare tillsyn av bostad, t.ex. ett fritidshus.
Utredningen föreslår vidare att taket för rutavdraget ska höjas till
75 000 kronor per person och beskattningsår medan rotavdragets
tak på 50 000 kronor ska lämnas oförändrat.
Enligt förslaget ska de nya tjänsterna inkluderas i rutavdraget fr.o.m. den 1 januari 2021. 
Källa: Regeringen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV