Radar · Miljö

Växtgiftet glyfosat skadar fåglar

Vakteln kategoriseras som nära hotad av Artdatabanken.

Vaktlar som äter foder som innehåller glyfosat får sämre fjädertillväxt och färre ungar, visar en studie från Åbo universitet.

Glyfosat finns i världens vanligaste medel för att bekämpa ogräs, och finns bland annat i växtgiftet Roundup. Förutom att döda växter visar tidigare mindre studier att bins korttidsminne, navigering och inlärningsförmåga kan påverkas om de får i sig glyfosat via nektar.

Och nu visar en undersökning att även fåglar påverkas, rapporterar Yle. Forskare på Åbo universitet matade vaktlar med foder som innehöll glyfosat, motsvarande vad som kan förekomma i importfoder, till exempel genmodifierad fodersoja från Sydamerika.

Efter ett år led honorna av försenad fjädertillväxt och fick färre ungar än normalt. Såväl ägg, lever och avföring innehöll rester av glyfosat.

Ska granskas inom EU

Växtgiftet är omdebatterat i EU, som tillåter användning åtminstone till och med år 2022. Flera företag har ansökt om att få fortsätta med glyfosat även därefter, och svenska Kemikalieinspektionen ska tillsammans med ytterligare tre EU-länder granska medlet, rapporterar Vetenskapsradion

I fjol dömdes i USA kemijätten Bayer, som numera äger Monsanto, att betala skadestånd på 80 miljoner dollar till en man som drabbats av cancer som ska ha orsakats av ogräsgiftet. I landet finns ytterligare 48 600 liknande fall, rapporterar ATL.

Misstankarna om att glyfosat är cancerframkallande bekräftades inte av EU:s senaste undersökning. Men Tyskland, Luxemburg och Österrike har fattat beslut om att förbjuda medlet.

En baksida med att sluta använda ämnet är att det inom odlingen kan krävas mer arbete och bränsle, säger Helena Fabritius, verksamhesledare för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund i Åboland till Yle:

– Använder vi inte glyfosat har vi kvar problemen med svårbekämpat ogräs. Glyfosat är kostnadseffektivt. Då det inte fanns använde man sig av svartträda och bearbetade jorden flera gånger under säsongen. Det kräver både arbete och bränsle och är i dagens läge kanske inte det mest miljövänliga sättet.

Läs mer: Riskbedömningen av kemikalier otillräcklig (artikel från 21 februari 2020).