Radar · Miljö

Vi slänger 60 ton skräp i veckan – på gator och torg

Svenskarna slänger mängder av skräp på gator och torg.

I Sverige slängs det mycket skräp på gator och torg. Mest tuggummi, fimpar och glas. Det visar den första nationella skräpmätningen som stiftelsen Håll Sverige Rent har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket.

Den första nationella skräpmätningen, som stiftelsen Håll Sverige Rent har gjort på uppdrag av Naturvårdsverket, visar att svenskarna slänger mängder av skräp på gator och torg.  Under en sommarvecka i juni i år, då undersökningen pågick, spred svenskarna 60 ton skräp omkring sig, eller 35 miljoner artiklar.

I mätningen delades skräpet in i kategorierna plast, organiskt avfall, metall, papper/kartong, glas och annat. Man mätte både i antal och vikt.

Just i kategorin ”Annat” fann Håll Sverige Rent flest antal skräpartiklar, hela 86,5 procent av allt skräp man hittade och räknade. I underkategorin återfinns det  svenskarna slänger alla mest: tuggummin, 38,7 procent och cigarettfimpar 38,1 procent.

Tuggummi utgår

Dock utgick tuggummi från undersökningen. Naturvårdverket skriver att orsaken till det är att även om ”tuggummi konstateras vara ett mycket vanligt skräp i mätningen så är tuggummin dock svårare att mäta eftersom det är ett skräp som ackumuleras över tid och därför kan överskattas”.

Då tuggummin exkluderades i sammanställningen utgjorde fimpar det vi kastar mest, 62 procent av allt skräp.  Näst vanligast blev portionssnus som svarade för 14 procent (8,4 procent när tuggummi räknades med).

Stiftelsen Håll Sverige Rent jobbar hårt mot  fimpar och lobbar för att det ska finnas med i det allmänna förbudet mot att skräpa ner.

– Cigarettfimpar och annat småskräp är undantagna. Men vi vill att fimpen ska ingå i lagstiftningen så att det blir tydligt och enkelt, säger Johanna Ragnartz, vd på Håll Sverige Rent, Sveriges Radio.

Skräp av vikt

Glas var det skräp som utgjorde mest i vikt, 21,9 procent,  tuggummi 20,7 procent, följt av ”Glas, trasigt”, 9,6 procent.

Miljöboven plast svarar för cirka en tiondel av skräpet. Antalet plastföremål som slängdes var 3,3 miljoner. Den vanligaste underkategorin här var ”Övrig plast” som svarar för 64 procent av plastskräpet. Här ingår små delar från plastprodukter men också engångsbestick, cellofan från cigarettpaket, sugrör, frigolit och konfetti.

Plastförpackningar för livsmedel är näst vanligast och står för 26,5 procent av plastskräpet.

75 kommuners centralorter i stads- och landsbygdskommuner och även tre turistområden och tre värdefulla naturområden ingick i undersökningen.

Syftet med den skräpmätningen är att regeringen vill ha en lägesbild inför EU:s engångsplastdirektiv som Sverige ska implementera.

Tips! Läs vår artikel Fler som skräpar ner kan få böter