Radar · Migration

Raseri mot M-förslaget om fotboja: ”Rena angiverilagar”

Fotboja är ett av Moderaternas förslag till att få fler att utvisas.

Moderaternas förslag på att använda elektronisk fotboja på personer med utvisningsbeslut och att införa en informationsplikt för myndigheter som kommer i kontakt med dessa personer kritiseras hårt av nätverket Nu är det nog.

Eftersom inte alla utvisningsbeslut verkställs i Sverige idag så vill Moderaterna se tuffare tag för att ”ett nej också blir ett nej i praktiken”, som det skriver i sitt förslag.

Som Syre rapporterade om igår vill Moderaterna bland annat att elektronisk övervakning, till exempel med fotboja, ska kunna användas i vissa fall för att säkerställa att personer som ska lämna landet faktiskt också gör det.

Men förslaget får inte gehör hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

– Att sätta fotboja på människor som inte har begått brott skulle vara mycket långtgående, det är jag inte beredd att göra, säger han till TT.

Eva-Märta Granqvist, medgrundare av nätverket Nu är det nog och kampanjen ”Håll ihop Sverige”, är mycket kritisk till förslaget.

"Asylsökande ska behandlas med värdighet"

– Att söka asyl är inte ett brott, det är en mänsklig rättighet. Människor som söker skydd från krig och förföljelse är vanliga människor och man ska inte förväxla och blanda ihop dem med kriminalitet. Eventuell kriminalitet tar det svenska rättsväsendet hand om. Men asylsökande ska behandlas med värdighet och en asylprocess som är rättssäker.

Hon menar att man börjar i helt fel ände när man pekar på asylsökande som ett problem.

– I första hand behöver man titta över verksamheten på Migrationsverket och se till att den svenska asylprocessen är rättsäker innan man börjar förnedra och förminska de asylsökandena.

Den andra punkten i moderaternas förslag trycker på att Polismyndighetens, Migrationsverkets och Kriminalvårdens insatser bör intensifieras och att andra myndigheter, såsom ”de i kommunerna, Skatteverket och Transportstyrelsen” ska bli skyldiga att informera Polismyndigheten och Migrationsverket om de kommer i kontakt med någon som vistas i landet utan tillstånd. På så sätt ska det bli svårare att leva utan tillstånd i Sverige.

Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard har sagt att det dock bör finnas undantag kring informationsplikten, till exempel för personal i skolan och i vården.

"För tankarna till en polisstat"

Men Eva-Märta Granqvist tycker att förslaget inte hör hemma i en demokrati.

– Det är rena angiverilagar. Det hör inte hemma i en demokrati. Det här för tankarna till en polisstat.

Om en sådan lag skulle gå igenom skulle det få allvarliga konsekvenser i samhället, menar hon.

– Det kommer att bidra till minskad tillit, både människor emellan och mellan civilsamhället och myndigheter. Ska vi basera svensk demokrati på en misstro och illvilja mot varandra? Då är vi på väg mot en polisstat.

Hon menar att staten då skulle bidra till att sanktionera ett främlingsfientligt beteende.

– Det finns främlingsfientliga krafter i samhället som bara väntar på en signal att få börja ta saken i egna händer, säger hon.