Radar · Politik

M: Pröva elfotboja för dem som ska utvisas

Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard .

Moderaterna vill införa en plikt för myndigheter och kommuner att anmäla personer som vistas illegalt i Sverige till polisen. Partiet vill också göra det möjligt med elektronisk fotboja på personer med utvisningsbeslut.

Moderaterna presenterade ett åtgärdspaket för att fler asylsökande med avslag ska kunna utvisas.

– En förutsättning för den reglerade invandringen är att beslut faktiskt följs, säger M:s migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard.

M föreslår även att det ska vara möjligt att använda elektronisk fotboja på personer med utvisningsbeslut.

– Att sätta fotboja på människor som inte har begått brott skulle vara mycket långtgående, det är jag inte beredd att göra, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) om M-förslaget.

Han hävdar att det finns mer effektiva åtgärder att ta till än de Moderaterna föreslår. Han framhåller att den lista över säkra länder som M efterlyser är på gång.

Det handlar om asylsökande från länder för vilka det på förhand är klart att de inte kommer att beviljas asyl, till exempel personer från Georgien och flera länder på Balkan. En asylsökande därifrån ska snabbt få besked och vända åter.

– Det är en stor sak, hävdar Johansson som dock flaggade för behov av förändring för ett par år sedan.

Men först halvårsskiftet 2021 kan en lista med länder träda i kraft.

Slå larm

Ett av M-förslagen är att införa en informationsplikt för myndigheter och kommuner att slå larm till polisen om de upptäcker någon som befinner sig illegalt i Sverige.

Enligt Malmer Stenergard är det många kommuner och myndigheter som inte informerar polis och Migrationsverket.

– Det måste vara alla myndigheters uppgift att bekämpa skuggsamhället, säger hon.

M anser dock att det bör finnas undantag i informationsplikten, till exempel för personal i skolan och i vården. En lärare eller läkare ska inte vara skyldig att vända sig till polisen.

Boendeplikt och fotboja

M vill också införa en en boendeskyldighet för personer som väntar på utvisning. Det syftar till att göra det svårare för dem att gå under jorden och lättare för myndigheter att verkställa utvisningar.

I dag finns möjlighet att sätta personer i förvar om de misstänks försöka avvika för att slippa utvisning, men M anser att det även behövs annan typ av kontroll.

M-förslaget innebär att de med utvisningsbeslut är skyldiga att bo på Migrationsverkets boende med begränsningar att röra sig fritt. Det kan till exempel handla om att de måste anmäla sig till personal vid vissa tidpunkter eller måste vara på boendet vissa delar av dygnet.