Radar · Miljö

Förbjudet säga ”används som grädde” – om ministerrådet håller med

Sedan 2013 är det förbjudet att kalla plantbaserade mejeriprodukter för mjölk, grädde etcetera, men nu kan det bli förbjudet att även skriva "används som grädde" på paketet eller i samband med marknadsföringen, som på det lilla paketet på bilden där det står "som matlagningsgrädde".

På fredagseftermiddagen var många lättade över EU-parlamentets nej till att förbjuda ”köttiga” namn på vegoprodukter. Men ett förslag om växtbaserade mejeriprodukter röstades igenom. Branschföreningen för växtbaserad mat är bekymrad.

– Det är positivt att Europaparlamentet valde att inte rösta igenom vegoburgarförbudet. Däremot är det mycket allvarligt att parlamentet tagit ställning för att på ett oproportionerligt sätt ytterligare försämra konkurrensvillkoren för växtbaserat mejeri där det redan finns långtgående inskränkningar vad gäller möjligheten att använda vissa beteckningar, säger Cecilia McAleavey, ordförande för Växtbaserat Sverige, i ett uttalande.

"En omotiverad och oproportionerlig reglering som kraftigt snedvrider konkurrensen på marknaden, och som dessutom är helt opåkallad", säger Cecilia McAleavay på branschföreningen Växtbaserat Sverige
"En omotiverad och oproportionerlig reglering som kraftigt snedvrider konkurrensen på marknaden, och som dessutom är helt opåkallad", säger Cecilia McAleavay på branschföreningen Växtbaserat Sverige. Hon är även ansvarig för hållbart ätande på Oatly och med i nystartade EAPF (European Alliance for Plant-based Foods).

Förslaget som röstades igenom går i korthet ut på att man inte får jämföra växtbaserade alternativ till exempelvis grädde och yoghurt, med grädde, mjölk och yoghurt: Imitation av eller anspelning på mejeriprodukter blir förbjudna, om ministerrådet håller med parlamentet. Det betyder att man inte får säga ”används som grädde”, eller ”istället för yoghurt”.

Försämrar för uppstickare

Det här riskerar att försämra förutsättningarna för snabbväxande och innovativa företag som bidrar till att ställa om livsmedelsbranschen, menar Växtbaserat Sverige.

– EU:s uppgift borde inte vara att på en så extrem detaljnivå reglera hur konsumenter och livsmedelsföretag får kommunicera, säger Cecilia McAleavey.

Hon tycker ändå att det är en tröst att de svenska parlamentarikerna röstade nej.

Inte slutgiltigt

EU-parlamentarikern Pär Holmgren (MP) var en av dem som röstade emot. Han säger i ett uttalande att han är ”mycket lättad” över att förslaget mot vegokorv inte gick igenom.

– Samtidigt är det märkligt hur en konservativ majoritet vill försvåra för växtbaserade alternativ till mejeriprodukter. Mejerilobbyisterna som vill stoppa konkurrensen från soja- och havreprodukter kan fira en seger. Vi som vill göra det enklare att leva klimatsmart har fått ett bakslag. Men det finns fortfarande möjlighet i de kommande förhandlingarna att stoppa detta urbota korkade förslag, säger han.

Även Djurens rätt är bekymrade över att förslaget gick igenom.

Beslutet kommer att gå vidare till en så kallad trilog, alltså trepartsförhandling med rådet och kommissionen efter att Europaparlamentet röstat, så det är inte slutgiltigt.

Läs också i Syre: Vegoburgare får fortsätta kallas burgare

Det här röstade EU-parlamentet igenom

Sedan 2013 är det EU-lag på att termer som mjölk, smör, ost och yoghurt bara får användas för produkter som kommer från mjölkdjur. Termer som ”sojamjölk” är därmed förbjudna. Ändringsförslag 171 är en förlängning av reglerna och innebär att även jämförelser, det vill säga ”imitation eller anspelning” av/på mejeriprodukter förbjuds. Konsekvensen kan bli att det blir förbjudet:
 
… att säga att en växtbaserad produkt är ”mjölkfri”, ”laktosfri”, eller ”kan användas istället för grädde” 
… att beskriva växtbaserade produkters hälso- och miljöfördelar i relation till motsvarande mejeriprodukter
… att utnyttja den motsvarande traditionella mejeriproduktens ”anseende”
… att antyda eller använda en kommersiell metod som kan vilseleda konsumenten om produktens verkliga slag eller sammansättning.
Källa: Växtbaserat Sverige

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV