Radar · Djurrätt

Tjeckien på väg förbjuda burhönor – Sverige vägrar

Hönor i bur kan inte sträcka ut sina vingar.

I mitten av september röstade Tjeckiens parlament igenom ett förbud mot att hålla hönor i burar. Men i Sverige vill regeringen inte ens överväga saken. Marknaden reglerar det så bra själv, anser landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Den tjeckiska djurrättsrörelsen kunde fira en delseger i förra veckan. Om beslutet att förbjuda hönor i bur går igenom i den tjeckiska senaten, berör det mer än 4,5 miljoner hönor. Ett smolk i bägaren är att förbudet skulle börja gälla först år 2027.

Frigående hönor på en polsk bondgård
Frigående hönor på en polsk bondgård. Foto: Ola Ciszewska / Unsplash

Men hur ser det ut i Sverige? Här har djurrätttsrörelsen länge kämpat för att hönor i bur ska förbjudas, men mött massivt motstånd från styrande politiker. Istället har man fått rikta in sig på att påverka konsumenterna och livsmedelsbranschen, vilket lett till att burhönsäggen minskat rejält. För tio år sedan satt 32,5 procent av hönorna i burar. I början av året var andelen 8 procent.

"Marknaden reglerar sig själv"

Enligt branschorganisationen Svenska Ägg fortsätter minskningen stadigt månad efter månad.

– När jag kollade senast var siffran för höns i burar nere på 5–6 procent, mot 8 procent i början av året. Det visar att Sverige har gått före och att marknaden reglerar sig själv. I Europa ligger man på ungefär 50 procent burar, säger Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare för Svenska Ägg.

Marie  Lönneskog Hogstadius på branschföreningen Svenska Ägg menar att det inte behövs något burhönsförbud
Marie  Lönneskog Hogstadius på branschföreningen Svenska Ägg menar att det inte behövs något burhönsförbud. "Marknaden reglerar sig själv", säger hon. Foto: Svenka Ägg

Om burhönor skulle förbjudas i Sverige, vad skulle Svenska Ägg tycka om det?
– Nej, jag tror inte att det kommer att bli verklighet. Det finns ingen anledning. Jag vet att det var uppe i riksdagen i december och landsbygdsministern avslog förslaget.
Men om det skulle bli ett förbud?
– Nej jag ser inte att vi behöver ha något förbud, jag ser ingen anledning.

Att marknaden reglerar sig själv är inte helt sant. Djurrättsrörelsen, med Djurens rätt i spetsen, har lagt och lägger ned mycket kraft på att påverka opinionen och få butiker, restauranger och caféer att välja ägg från frigående hönor.

En halv miljon hönor i bur

Enligt Svenska Ägg finns det mellan 8,7 och 8,8 miljoner hönor i Sverige idag, och antalet ökar. När 5–6 procent sitter i burar handlar det alltså om cirka 435–530 000 hönor som tvingas sitta i bur.

När frågan om ett förbud var uppe i riksdagen i december 2019, var det den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Elin Segerlind som väckte frågan. Elin Segerlind frågade landsbygdsminister Jennie Nilsson hur hon tänkte agera för att fasa ut burar ur den svenska äggindustrin – och se till att de inte kom tillbaka.

Jennie Nilsson svarade att hönorna redan idag ges möjlighet att uppfylla sina behov av att värpa i rede, sitta upphöjt och sandbada oavsett om de sitter i bur eller går fritt, att de flesta värphöns hålls i frigående system och att hon inte avsåg att vidta några särskilda åtgärder i frågan.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson vill inte förbjuda att hålla hönor i bur
Landsbygdsminister Jennie Nilsson vill inte förbjuda att hålla hönor i bur. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Elin Segerlind påpekade att hönor i bur inte kan utföra sitt naturliga beteende, till exempel sträcka ut vingarna, men fick inget gehör:
– Jag är ingen förespråkare för att lagreglera någonting om det finns andra incitament som fungerar lika bra eller bättre, svarade Jennie Nilsson och hänvisade till att 32,5 procent av hönorna satt i burar år 2010, och att siffran stadigt minskat sedan dess.

Djurrättsrörelsens arbete kontraproduktivt?

Ministern menar alltså att eftersom så få hönor sitter i bur, behövs ingen lag. Syre frågar Djurens rätt om deras arbete kanske rentav har varit kontraproduktivt? Skulle man ha fått igenom en lag om fler hönor varit inburade?

– Jag tvivlar på att ministern hade lagstiftat emot burarna om fler hönor suttit i bur. Med det resonemanget så borde vi rimligen haft ett förbud på plats för flera år sedan, säger förbundets sakkunniga etolog Anna Harenius.

Hon fortsätter:
– Djurskyddslagen säger redan idag att djur ska kunna röra sig obehindrat, men burar där hönor inte kan sträcka ut vingarna är fortfarande tillåtet. Ett tydligt förbud behövs för att djurskyddslagen ska vara det den säger att den är till för – att främja djurvälfärd, säger hon.

Och flera andra europeiska länder har lyssnat på sina djurrättsorganisationer. Exempel på länder som redan har lagar på plats för att fasa ut burarna är Luxemburg, Österrike och Tyskland . Även i andra delar av världen förbjuds hönor i burar, exempelvis i USA. I juli förbjöd staten Colorado i USA burar för hönor, och blev därmed den sjunde staten i USA att fatta ett sådant beslut. Förbudet i Colorado träder i kraft år 2023.

Läs mer i Syre:
Aktivister fritog 24 burhöns
Kommuner ratar ägg från burhöns

Läs utdrag från riksdagsdebatten om burhönor här

Trångt i burarna

I Sverige är det tillåtet att hålla upp till 16 höns i varje bur. Det ska finnas minst 750 kvadratcentimeter yta per höna, vilket är något större än ett A4-papper. Trängseln gör bland annat att hönorna hackar på varandra och rycker av fjädrar. Enligt Svenska Äggs senaste statistik hålls 5–6 procent av hönorna i burar, vilket skulle betyda mellan 435 och 530 000 hönor.