Radar · Inrikes

Utmattande zoomtrötthet – såhär kan du underlätta

Zoomtrötthet, eller zoom fatigue, har blivit ett alltmer cementerat begrepp till följd av alla videomöten i distansarbetets spår.

Coronapandemin ställer krav på oss i en rad olika sammanhang. Ett av dessa är alla videomöten som lätt kan dränera energin. Men det finns sätt att motverka den mentala utmattningen. 

”Zoomtrötthet”. I takt med att hemarbete har blivit ”det nya normala” har begreppet blivit alltmer cementerat.

Många känner nog igen sig. När man suttit i sitt tredje, eller kanske fjärde, videomöte för dagen – oavsett om det gäller verktyg som Zoom, Google hangouts, Teams, Facetime eller Skype – så ligger både huvudvärk och allmän utmattning nära.

Vad beror då denna zoomtrötthet på, eller ”zoom fatigue” som det kallas på engelska? Har det att göra med att mötena är fler i antal än om vi befann oss på arbetsplatsen, att de är långa, eller ostrukturerade?

Ja och nej. Visst blir vi trötta av många, långa och ostrukturerade möten, men sett till just zoomtrötthet behöver man addera ytterligare en faktor. Åtminstone om man lyssnar på organisationspsykologen Anders Risling.

Mänsklig värme, snälla kom närmre

Enligt Risling uppstår zoomtrötthet i hög grad till följd av avsaknaden av närvaron och närheten som uppstår i vanliga, fysiska möten på arbetsplatsen.

– Utan att vi tänker på det händer det något i våra kroppar när vi träffar varandra fysiskt. Man kan spegla sig i andras känslor, läsa av kroppsspråk, känna dofter, och så vidare, säger han till facktidningen Akavia aspekt, och fortsätter.

– Frånvaron av denna ”känslomässiga beröring” kan göra att digitala möten skapar en trötthet och lättare stress hos deltagarna. Detta ämne är viktigt att prata om eftersom vi kanske bara är i början av distansjobbandet.

Andrew Franklin, professor i cyberpsykologi vid Norfolk State University i Virginia, USA, pekar på samma sak, att avsaknaden av kroppssignaler kan få stora negativa konsekvenser.

– För de som verkligen är beroende av de här icke-verbala ledtrådarna kan det vara väldigt utmattande när de försvinner, säger han till magasinet National geographic.

Med icke-verbala ledtrådar menar han om någon till exempel står vänd emot en vid ett samtal, eller vänd åt sidan, om personen pillar med något när ni pratar eller kanske andas in djupt som får att bryta in med en kommentar.

Att uppfatta de här icke-verbala signalerna är något som kommer naturligt för de flesta av oss, förklarar Andrew Franklin. När de signalerna försvinner kompenserar vi avsaknaden med att istället lyssna och fokusera mer intensivt på vad som sägs – vilket kan vara uttröttande.

Läs även: Distansarbete är det nya normala – men passar det alla?

Läs även: Utåtriktade särskilt nöjda med att jobba hemifrån

Så undviker du zoomtrötthet

Multitaska inte
Inför mötet, stäng ner alla program, andra kommunikationsverktyg samt sidor i din webbläsare, som kan tänkas störa dig under mötet. Det kan vara frestade att vilja svara på frågor i Slack eller Messenger samtidigt som mötet pågår, men det kan vänta.
Forskning visar nämligen att man stänger av och på vissa delar av hjärnan beroende på vad man för tillfället arbetar med. När man pendlar mellan olika uppgifter samtidigt så förlorar man dessutom i produktionseffektivitet, ibland upp till 40 procent.
Bygg in minipauser under mötets gång
Under tiden som mötet pågår – stirra inte på skärmen non stop. Ta små regelbundna minipauser, det är särskilt viktigt under längre möten.
Det kan handla om att man minimerar fönstret för mötesverktyget eller helt enkelt tittar bort från skärmen i några minuter. Det är helt okej att bara lyssna under delar av samtalet. Passa på att röra på dig under pausen, ställ dig upp, sträck på benen.
Pausen ska dock inte användas till att göra något annat jobbrelaterat.
Reducera mängden stimulus
Ibland kan det faktiskt vara bra att stänga av videofunktionen i verktyget helt och hållet. Enligt forskning tenderar vi nämligen att titta väldigt mycket på vårt eget ansikte under möten, vilket kan vara distraherande från det som för tillfället sägs.
Utöver det fokuserar vi också mycket mötesdeltagarnas ansikten och på deras bakgrunder – tapeter, möbler, tavlor, växter, med mera. Man kanske börjar anstränga sig för att se vad en mötesdeltagare har för böcker i bokhyllan till exempel.
Använd andra kommunikationsmedel
Allt behöver inte bli föremål för ett videomöte. Det finns som bekant andra vägar att kommunicera på – telefon, mail och diverse chatt-verktyg till exempel. Välj tillfällena och anpassa kommunikationsverktyget efter situation och ämne.
Källa: Harvard business review