Radar · Miljö

Värdefulla ålgräsängar återplanteras

Återplantering av ålgräs, eller bandtång som det också kallas, görs av dykare.

Övergödning, överfiske och exploatering av grunda havsbottnar hotar den biologiska mångfalden i Kosterhavets ålgräsängar. Men nu ska de återplanteras i stor skala.

Sjögräset ålgräs bildar ängar under havsytan, som hör till de mest mångsidiga ekosystemen som finns. De myllrar av liv och fungerar som barnkammare och skafferi åt kräftdjur och fiskar som torsk, havsöring och ål. Dessutom binder ålgräset kol, kanske till och med effektivare än skogen, och spelar därför en viktig roll i kampen mot den globala uppvärmningen.

Men ålgräsängarna är hotade, främst av övergödning, men även ankring och trålning. På svenska västkusten har runt 60 procent av ålgräsängarna försvunnit sedan 1980-talet, något Syre berättat om tidigare.

För att rädda de värdefulla ekosystemen testade Länstyrelsen och Göteborgs universitet under 2019 att återplantera ålgräs – med framgång, berättar Beatrice Alenius, marinbiolog på Länsstyrelsen Västra Götaland i ett pressmeddelande.

– De positiva resultaten från testplanteringarna gör att vi nu vill restaurera ålgräs i större skala på de här två platserna, säger hon, och syftar på Långevik och Tångudden vid Sydkoster.

Under maj till juli ska 8 000 kvadratmeter ålgräs återplanteras här. Skotten kommer från en närliggande ålgräsäng som är mer livskraftig, och planteras av dykare.

För att skydda odlingen planerar Länsstyrelsen ankringsförbud i vikarna.

Läs mer: Så gick Öresund från haveri till en modell för att rädda världshavet (artikel från december 2019) och Ålgräs lagrar mer kol än skog (artikel från 26 april 2019).