Radar · Politik

Katalys: Privata försäkringar hot mot vården

I dag har 680 000 svenskar en privat sjukvårdsförsäkring.

Privata sjukvårdsförsäkringar vinner mark i Sverige. Nu kräver tankesmedjan Katalys stopp för avtal mellan regionerna och privata vårdgivare som samarbetar med försäkringsbolagen. ”Välfärdsbolagen snyltar på den offentliga vården och dränerar den”, säger Enna Gerin på tankesmedjan Katalys.

Vård efter behov. Den principen slås fast i hälso– och sjukvårdslagen. Men alla Sveriges 21 regioner har avtal med vårdbolag som, vid sidan av de offentligt finansierade patienterna, tar emot försäkringspatienter som får gå före i kön. Därmed bryter regionerna mot lagen, enligt ekonomhistorikern John Lapidus som författat en rapport för den fackliga tankesmedjan Katalys.

Det här sker på den offentliga vårdens bekostnad, enligt Katalys.

— De privata utförare som blandar försäkringspatienter och offentligt finansierade är helt beroende av det offentliga för sin finansiering. De använder sjukvårdens offentliga infrastruktur och behöver exempelvis inte ta ansvar för att utbilda några AT-läkare. Sedan skapar de snabbköer för försäkringspatienter som de cashar in på, säger Enna Gerin, biträdande chef på Katalys.

I dag har runt 680 000 svenskar privata sjukvårdsförsäkringar, oftast via sin arbetsgivare eller fackförbund. Nästa höst ska en statlig utredning lämna förslag på åtgärder som gör att patienter med privata försäkringar inte får snabbare eller bättre vård. Katalys vill se en stopplag som förbjuder regionerna att sluta avtal med privata vårdgivare som samarbetar med försäkringsbolag. Samtidigt befarar man att de skarpa förslagen kommer lysa med sin frånvaro när utredningen presenteras.

– Det finns en välorganiserad lobby som får oproportionerligt stor makt över dessa utredningar. Det finns inte några motsvarande aktörer som försvarar den gemensamma offentliga välfärdsmodellen, säger Enna Gerin.

Offensiv från näringslivet

Hon menar att det nu pågår en opinionsbildningsoffensiv från bland andra den liberala tankesmedjan Timbro och Svenskt näringsliv för att ge privata sjukvårdsförsäkringar en större roll. Nyligen berättade Syre om en rapport från Moderata ungdomsförbundet som föreslog att framtidens vård delvis ska finansieras med obligatoriska privata sjukvårdsförsäkringar. Det är i den riktningen vi är på väg, anser Enna Gerin.

Hon påpekar att privata vårdbolag nu finansieras både av det offentliga och av privata försäkringar – och att de som fattade beslut om att tillåta privat drift av vården försäkrade att det inte skulle leda till privat finansiering.

– Det var löftet man fick på 90-talet. Nu visar det sig att den privata driften också öppnat upp för privat finansiering. I det tysta går vi med stormsteg mot ett amerikanskt system.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV