Radar · Politik

Muf-rapport: Privata försäkringar ska betala för framtidens vård

Obligatoriska privata försäkringar ska stå för en del av finansieringen av sjukvården framöver, enligt en ny rapport från Moderata ungdomsförbundet.

Gör det obligatoriskt att ha en privat sjukvårdsförsäkring. Det förslaget förs fram i en rapport från Moderata ungdomförbundet (Muf). Ju billigare försäkring man väljer, desto högre ska självrisken vara.

Sjukvården slukar för mycket skattepengar. Det anser Muf som låtit Oliver Rykatkin utreda hur finansieringen av vården skulle kunna förändras. Rykatkin, som tidigare varit ledande inom Muf i Stockholm, menar att en obligatorisk sjukvårdsförsäkring är en del av svaret.

– Man ska ha tydligt reglerade försäkringsbolag som inte får ta ut överpriser eller sälja vilka tilläggstjänster som helst, säger Oliver Rykatkin.

En statlig myndighet ska sätta ett pristak på försäkringarna, men de som väljer de billigaste försäkringarna ska få räkna med en högre självrisk, enligt förslaget. Men Oliver Rykatkin tror att det i slutändan blir billigare för alla.

– Man kommer få bättre kostnadskontroll när det är någon utifrån som håller i finansieringen, säger han.

Även fortsättningsvis ska dock skattepengar stå för majoriteten av kostnaderna, enligt Oliver Rykatkin. Han betonar att det inte handlar om att införa ett amerikanskt system.

– Det sista jag vill är att vi ska få det som i USA. De har ökade sjukvårdskostnader samtidigt som deras medellivslängd sjunker för att de får ut mindre av vården.

Istället är det Nederländerna och Schweiz som står modell för Oliver Rykatkins finansieringssystem. Nyckeln är en tydlig reglering av försäkringsbolagen, menar han.

– Bolagen ska inte ska få göra vinst på själva grundförsäkringen. Det man ska få tjäna pengar är tydligt reglerade tilläggstjänster som tandläkartjänster eller skydd för medicinkostnader. Man ska exempelvis inte få köpa sig förbi köer.

Oliver Rykatkin hoppas att moderpartiets arbetsgrupp som ska ta fram Moderaternas sjukvårdspolitik kommer ta intryck av förslagen.

– Förhoppningsvis blir det ett inspel i den idédiskussionen, säger han.