Radar · Miljö

Grönt ljus till kritiserat utsläppsförslag från IMO: ”FN har misslyckats”

Sjöfartens utsläpp har länge gått under radarn men har börjat uppmärksammas mer på senare år.

Den internationella sjöfarten räknas som världens sjätte största klimatbov. Men arbetet med att få ned utsläppen har gått trögt. Nu har Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) godkänt ett förslag som istället för att begränsa utsläppen – låter de växa. Det menar flera miljöorganisationer.

Det var under tisdagen som IMO:s miljöskyddskommitté godkände ett kontroversiellt förslag för att begränsa sjöfartens utsläpp.

Beslutet rör hur IMO ska förmå den internationella sjöfarten att på kort sikt sätta fartygen på kurs mot det klimatmål som organisationen kom överens om 2018. Det vill säga halvera utsläppen av växthusgaser till 2050. Men åtgärderna döms ut av koalitionen Clean shipping coalition som samlar en rad olika miljöorganisationer.

Bland annat för att de inte kommer att implementeras förrän 2023, att de inte kommer innebära att utsläppen peakar så snart som möjligt och att de inte kommer att föra utsläppen i linje med Parisavtalet.

Sverige kritiska – men blockerade inte

Även Sverige hade velat se ambitiösa förslag. Men valde att inte blockera beslutet under tisdagen.

–  Just nu är det en kompromiss och det är betydligt bättre än vad som fanns i den andra vågskålen. Förhandlingarna har varit svåra och coronaepidemin har inte gjort det lättare, många länder befinner sig i ett ekonomiskt utsatt läge, sa Andrea Ahlberg på Transportstyrelsen till Syre inför beslutet.

Miljöorganisationerna inom Clean shipping koalition uppmanar nu EU och enskilda stater att vidta åtgärder inom ramen för sina klimatåtaganden, för att få ned utsläppen från de fartyg som anländer till deras hamnar.

– Runt om i världen måste nationer vidta åtgärder när FN nu har misslyckats, säger Faig Abbasov, talesperson för Transport and environment, en av de organisationer som deltar i Clean shipping coalition.

Ett initiativ att reglera sjöfartens utsläpp är redan på gång inom EU, där ett förslag som fått grönt ljus av EU:parlamentet är att sektorn ska föras in i unionens utsläppshandel (ETS).

"Nu behövs tydliga regler"

Svenska EU:parlamentarikern Jytte Guteland (S) är en av förespråkarna.

– Vi talar om en av världens största förorenare här. De samlade klimatutsläppen från den internationella sjöfarten är större än något enskilt EU-lands utsläpp. Samtidigt så vet vi att tekniken för att kraftigt minska sjöfartens klimatpåverkan redan finns tillgänglig. Nu behövs tydliga regler för att sektorn ska agera.

Beslut väntas nästa år. EU:kommissionen ska enligt uppgifter till Reuters också vara positiva till förslaget, men det är oklart om de är villiga att gå lika långt som parlamentet, vad gäller vilka fartyg som ska inkluderas i ETS.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV