Radar · Miljö

EU-parlamentet vill tvinga klimatbovar till havs att betala för utsläpp

Ett lastfartyg i Antwerpens hamn gör sig redo för avfärd.

Trots kraftigt växande utsläpp omfattas inte sjöfarten av EU:s utsläppshandel. Men under en omröstning under onsdagen, satte EU-parlamentet ned foten.

Sjöfarten har länge kunnat segla förbi åtgärder för att få ned sina utsläpp. Men snart kan det vara slut på det. Sent på onsdagseftermiddagen röstade EU:s lagstiftare för ett förslag som ska inkludera sjöfarten i EU:s utsläppshandel, vilket ska gälla alla resor som sker inom EU eller har unionen som start eller slutdestination.

– Det är verkligen på tiden att sjöfarten också börjar ta ansvar för sina utsläpp. En styrka i förslaget är att det inte bara gäller för sjöfartstrafiken inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, utan också den globala trafiken till tredjeland. Nästa steg måste bli att flygresor till länder utanför EES också inkluderas i utsläppshandeln, säger Pär Holmgren (MP), EU-parlamentariker i ett uttalande.

Även om förslaget nu gått igenom parlamentet, måste också komissionen låta sig övertygas. Den stora reformen av EU:s system för handel med utsläppsrätter förväntas presenteras nästa år. Men parlamentets beslut har ett visst stöd hos komissionen, enligt nyhetsbyrån Reuters som tagit del av ett utkast på marknadsreformen.

”Det gäller åtminstone sjötransporter inom EU”, rapporterar Reuters.

Att inkludera de internationella sjötransporterna till och från EU är en mer kontroversiell fråga, då förhandlingar för att minska utsläppen pågår inom den internationella sjöfartsorganisationen IMO. Men förhandlingarna har mötts av kritik – både för att dra ut på tiden och för att vara för oambitiösa, vilket Syre tidigare rapporterat om.

Simon Benett, vice generalsekreterare för branschorganisationen International Chamber of Shipping, är en av dem som är kritiska mot det förslag som nu fått grönt ljus av parlamentet.

– Förslaget att utöka EU:s utsläppshandel till internationella transporter ignorerar de globala förhandlingar som redan sker inom IMO och riskerar att elda på de spänningar som finns inom handeln, i en känslig tid för världsekonomin, säger han till Reuters.

Men Pär Holmgren (MP), europaparlamentariker från Miljöpartiet, håller inte med.

– Vi välkomnar självklart en internationell överenskommelse som gör så att sjöfarten betalar för sina utsläpp. Problemet är att någon sådan överenskommelse inte finns. Vi kan inte lägga alla våra förhoppningar på något som inte är på plats, säger han  i ett uttalande till Syre.

Läs mer: Klimatbovar till havs kan tvingas sakta ned

Faller utanför Parisavtalets klimatplaner 

Utsläppen från internationella flyg- och sjötransporter omfattas inte av ländernas klimatplaner för att nå Parisavtalet och ingår inte i de mål som de enskilda länderna antar för utsläppsminskningar inom FN. Istället är tanken att de båda sektorerna ska minska sina utsläpp genom egna avtal, inom sina respektive FN:organisationer (ICAO för Flyget och IMO för Sjöfarten). Flyget har sedan 2016 ett avtal, där utsläppen över 2020 års nivåer ska kompenseras medan parterna inom den internationella sjöfarten ännu inte kommit överens.  Utsläppen från den globala sjöfarten står för runt 3,5 procent av de globala utsläppen. Men industrin växer kraftigt – och utsläppen spås öka istället för att minska, enligt IMO. Med allt mellan 50 till 250 procent till 2050. Helt på tvärs med globala klimatmålen. 
Källa: IMO/Naturvårdsverket/ICAO