Radar · Inrikes

Så kan ditt bajsvatten bli till rent gödsel

Växer havre lika bra med gödsel som är gjort av avloppsvatten från nybyggda hus i Helsinborg? Det undersöks just nu i ett nytt projekt.

Nu testas en ny form av återvinning som innebär noll ansträngning för en själv. Tre vakumbaserade avloppsrör i ens lägenhet gör det lättare att återvinna allt avloppsvatten – även det från toaletten.

I somras testades för första gången gödningspellets som utvunnits från avloppsvatten från det första lägenheterna i området Oceanhamnen som just nu byggs i Helsingborg, rapporterar ATL.

Hela området byggs med ett nytt vakumbaserat avloppssystem och lägenheterna har tre olika avloppsrör – ett för disk, dusch och tvättvatten, ett för matavfall, och ett för toalettvatten.

Slammet från toaletterna blir till pellets

I toaletterna används mycket mindre vatten än i vanliga toaletter, vilket gör det lättare att göra gödsel av avföringen. 
– Toaletterna som är installerade i Oceanhamnen tar ungefär en halvliter vatten, medan en vanligt konventionell toalett tar ungefär åtta liter, säger utvecklingsingenjör Amanda Widén vid Nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA, till tidningen ATL.

I vanliga avloppssystem blir näringsämnena alldeles för utspädda för att det ska vara ekonomiskt lönsamt att återvinna dem, annat än i slamform. Men i det nya systemet är koncentrationen mycket högre, vilket gör det möjligt att utvinna i princip rena näringsämnen från avloppsvattnet. På så vis går det att tillverka gödning i pelletsform, där mängden kväve, fosfor och kalium kan anpassas efter behov.

Testet med gödslet som startade i somras går dels ut på att se hur det fungerar i olika såmaskiner, dels att se om grödorna växer lika bra som med vanligt handelsgödsel.

En framtida metod som är bra för klimatet

Bakgrunden till experimentet är så klart miljön och klimatet. Näringsämnen i handelsgödsel är delvis ändliga resurser eller tillverkas av fossil energi. Dessutom har Sverige också fått alltmer vattenbrist under senare år.

Men att byta ut avloppssystemen i hus som redan är byggda är för dyrt. Däremot kan det bli mer vanligt vid nybyggnationer i framtiden, anser Amanda Widén, utvecklingsingenjör på NSVA.
– Vi vill testa något nytt för att möta det vi ska göra om 20-50 år. Då måste vi ta något första steg, säger hon till ATL.

Förutom gödsel tycks avloppssystemet i Oceanhamnen kunna generera 60 procent mer biogas per person jämfört med rötning av slam från vanliga avloppssystem. Detta sker i en rötningskammare där avloppsvattnet hamnar innan slammet blir till gödsel.

Läs mer: Knivstabornas bajsvatten blir till gödsel (artikel från 27 juli 2020).