Radar · Miljö

Våtmark i stället för granplantage i Östergötland

Grävsätters landskap där ett nytt våtmarksområde anlagts.

De kan skydda oss från torka och översvämning, lagra växthusgaser och bidra till biologisk mångfald. Nu väljer Sveaskog att omvandla ett kalhygge i Åtvidaberg till våtmark.

Statligt ägda Sveaskog får ofta kritik från miljöorganisationer för att bolaget avverkar skog med stora naturvärden, som Syre tidigare skrivit om.

Men utanför Åsens naturreservat i Åtvidabergs kommun i Östergötland väljer skogsbolaget nu att anlägga en våtmark i stället för granplantage. Området invigdes den 14 juni och är ett samarbete med Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen i Östergötland.

Under de senaste 100 åren har en stor andel våtmarker dikats ut, för jordbruk och skogsplantering. Utdikade våtmarker skapar nästan lika mycket växthusgaser som hela landets vägtrafik, visade en studie från Göteborgs universitet 2018. Utsläppen kommer från våtmarkens torv, alltså gammalt organiskt material som när det kommer i kontakt med syre bryts ner och släpper i från sig växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas.

Och det finns fler fördelar med våtmarker, berättar Louise Åkerstedt, miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog i ett pressmeddelande:

– Restaureringen av våtmarkerna är en viktig insats för att skapa biologisk mångfald och för att öka antalet vattenlevande organismer och insekter som i sin tur leder till fler andra arter i området.

Våtmarker bidrar till bildandet av grundvatten, vilket skyddar vid torka, och magasinerar regn- och smältvatten vilket mildrar effekterna av översvämningar.

Förutom i Åtvidaberg arbetar Sveaskog med våtmarksprojekt i Böda ekopark på Öland, i Högsby längs Emån och i Ydre kommun.

Läs mer: Protest mot Sveaskog: ”Hotar biologisk mångfald” (artikel från maj 2020).