Radar · Miljö

Över en miljon underskrifter inlämnade till EU: ”Sluta bidra till global avskogning”

Under måndagen lämnade representanter för flera miljöorganisationer in en namninsamling med över en miljon underskrifter till EU i Bryssel med kravet att skapa en ny EU-lag som stoppar produkter från global avskogning att importeras till den europeiska marknaden.

Igår lämnade representanter för WWF, Greenpeace och andra miljöorganisationer över 1,1 miljoner namnunderskrifter till EU i Bryssel, med kravet att instifta en ny EU-lag som förbjuder import av produkter från global avskogning.

Det är kampanjen Together4Forests, som bland annat leds av organisationer som Environmental investigation agency och WWF, som har lyckats samla 1 193 652  namnunderskrifter, som nu har lämnats över till EU.

Den globala avskogningen står årligen sedan 2015 för förlusten av drygt tio miljoner hektar skog och minst tio procent av skogsförstörelsen är kopplad till produkter som importeras till EU, som exempelvis kött, soja och palmolja. Det är dessa produkter som kampanjörerna nu kräver att EU sätter stopp för.

”Det är dags för EU att sluta vara en del av problemet och bli en del av lösningen. Vi kommer att vara med i varje steg på vägen för att se till att EU fullföljer sina åtaganden och kommer med ett starkt, ambitiöst lagförslag under 2021”, skriver Together4Forests på kampanjens hemsida.

Enligt Louise Carlsson, naturvårdsexpert på WWF, driver den globala avskogningen dessutom på spridningen av pandemier. När djur blir störda och stressade i sina naturliga miljöer på grund av mänsklig aktivitet som avskogning och utbredning av jordbruk och när många olika arter som inte möts normalt i naturen kommer i kontakt med varandra, ökar risken för smittspridning både djuren emellan och mellan människor och djur.

– Naturvårdare, veterinärer, läkare och andra behöver samarbeta mer och information från dem måste genomsyra allt beslutsfattande i myndigheter som jobbar med hälsa, naturvård och ekonomi för att minimera riskerna för ytterligare pandemier. Det här borde leda till det vi vill se, nämligen att avskogningen stoppas, jordbruket/matproduktion förändras och handeln och marknader med särskilt hög risk för smittspridning stängs ner och även till att efterfrågan på produkter från vilda djur minskar, säger Louise Carlsson i ett pressmeddelande.

Läs mer: Över en miljon i namninsamling mot global avskogning