Radar · Miljö

Greenpeace: Utsläppen kvar på 1990 års nivåer

Sveriges territoriella utsläpp har minskat med 29 procent.

Ny statistik visar att utsläppen av växthusgaser går sakta ned i Sverige. Men skulle utsläppen från förbränning av biomassa räknas in skulle utsläppen ligga kvar på 1990 års nivåer, enligt siffror som Greenpeace tagit fram.

– Sveriges minskade koldioxidutsläpp är en myt. Vi har bara bytt fossila koldioxidutsläpp mot koldioxidutsläpp från biomassa, vi minskar inte utsläppen vi förändrar dem. Vi kallar oss världsledande på klimatområdet, men i själva verket driver vi en klimatpolitik som gör det omöjligt för oss att leva upp till Parisavtalet, säger Carl Schlyter, kampanjledare på Greenpeace i ett uttalande.

Läs mer: Rapport: Sveriges utsläpp minskar för långsamt

När biomassa förbränns uppstår koldioxid precis som med fossila bränslen. Men i och med att träden eller grödorna växer upp igen och därmed åter binder koldioxiden, räknas förbränningen som klimatneutral.

Utsläppen av växthusgaser måste minska drastiskt inom de närmsta tio åren för att världen ska ha en chans att hålla uppvärmningen till maximalt 1,5 grader över förindustriella nivåer, enligt FN:s klimatpanel IPCC.

1,5 grader är det mål vi ska sträva efter enligt Parisavtalet.

Kan ta mellan 60 och 80 år

Men att binda den koldioxid som släpps ut vid förbränning av biomassa tar tid, så lång tid som det tar för det som förbränns att växa upp igen. En gran avverkas exempelvis normalt vid 60-80 års ålder.

– Sveriges skogar binder in koldioxid men det är inget frikort för att öka utsläppen från biomassa, säger Carl Schlyter.

– Att enbart fokusera på fossila utsläpp snedvrider bilden av vår klimatpåverkan hos allmänheten, politiker och beslutsfattare. Det leder till att vi satsar på ineffektiva och falska klimatlösningar, säger han vidare.

De biogena utsläppen har ökat med runt 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter sedan 1990, enligt den statistik Greenpeace hämtat från SCB. Det är samma mängd som Sveriges territoriella utsläpp minskat med.

Läs mer: Biobränsle – räddning eller räknebluff?

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV