Radar · Arbetskritik

Distansarbete svår utmaning för svenska chefer

Svenska chefer upplever ledarskapet på distans som pandemins svåraste utmaning, visar två olika undersökningar från Ledarna.

Ledarskap på distans har varit en svår utmaning för svenska chefer under coronapandemin, visar nya undersökningar från Ledarna. Men krisen har lett till en mer positiv syn på digital utveckling.

Syre har tidigare berättat om hur långvarigt arbete hemifrån under coronapandemin lett till nya arbetsmiljörelaterade utmaningar, som arbetsgivaren bär det formella ansvaret över.

Nu visar två olika undersökningar från Ledarna att cheferna själva upplever distansarbetet som en av pandemins svåraste utmaningar, skriver tidningen Arbetsliv. Men inte direkt utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

Enligt en färsk Novusundersökning, som gjorts på uppdrag av Byggcheferna, en branschförening inom Ledarna, tycker fyra av tio svenska chefer att den svåraste utmaningen under coronakrisen har varit ledarskapet på distans med hanteringen av digitala hjälpmedel samt att det inte går att träffa medarbetare på fysiska möten. En större undersökning från juli pekade också på en liknande upplevelse från chefernas håll.

– Ett exempel är att det är mycket tuffare att hålla svåra samtal digitalt. Även att stötta oroliga medarbetare är svårare och det chefen behöver kompetensutvecklas i nu, är hur man leder på distans samt krishantering, säger Andreas Miller, förbundsordförande i Ledarna till Arbetsliv.

Nya möjligheter

Men undersökningarna tyder också på att synen på den digitala utvecklingen har förbättrats under krisen. I undersökningen från juli svarade sex av tio chefer att de är mer positiva till sin verksamhets digitala utveckling och enligt den senare Novusundersökningen svarar var femte chef att de ser möjligheter med krisen, som exempelvis effektivare möten och färre resor.

– Det finns också chefer som vittnar om att deras ledarskap förbättrats och relationer stärkts. Man har tvingats bli tydlig, följa upp individuellt med medarbetarna och oro för virus har gjort människor mer måna om varandra, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna, till Arbetsliv.