Radar · Arbetskritik

Arbetsmiljöverket: Arbetsgivaren har ansvar över arbetsmiljön i hemmet

Hemarbete har blivit vanligare för många under coronapandemin.

Din arbetsgivare ansvarar över din arbetsmiljö, även när du arbetar hemifrån. Det konstaterar Arbetsmiljöverket, som har tagit fram ett särskilt stöd för arbetsgivare och anställda.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har många under coronapandemin arbetat hemifrån i större utsträckning än tidigare. Det långvariga arbetet hemifrån har dock lett till nya arbetsmiljörelaterade utmaningar, som inte varit lika påtagliga tidigare. Det skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Arbetsgivarens ansvar

Enligt arbetsmiljölagen ligger det formella ansvaret för arbetsmiljön på arbetsgivaren, och detta gäller även vid hemarbete. Arbetsgivaren är således ansvarig att göra allt som behövs för att förebygga att den anställda utsätts för ohälsa eller olycksfall, konstaterar Arbetsmiljöverket.

Men för att under rådande omständigheter med långvarigt hemarbete lyckas skapa en hälsosam arbetssituation, krävs enligt myndigheten ett gott samarbete och en god dialog mellan chef och medarbetare.

Arbetsmiljöverket har nu tagit fram ett särskilt stöd för arbetsgivare och anställda, som innehåller information om hur arbetsmiljöansvaret är uppdelat mellan arbetsgivare och arbetstagare vid hemarbete.

Arbetstagaren har bland annat ansvar över att undersöka, riskbedöma och åtgärda eventuella arbetsmiljöproblem. Men det är också av stor vikt att arbetstagaren så tidigt som möjligt meddelar sin chef eller ett skyddsombud om eventuella problem som uppstått i arbetsmiljön i samband med hemarbetet.

I myndighetens särskilda stöd finns också tips för en bra arbetsmiljö vid hemarbete, samt svar på några av de vanligaste frågorna relaterade till arbetsmiljön.