Radar · Mänskliga rättigheter

Folkrättsåklagaren: Vittnen mot Lundin oil kan hinna dö

Det svenska oljebolagets styrelseordförande Ian Lundin misstänks tillsammans med bolagets VD för medhjälp till grovt folkrättsbrott.

I tio år har utredningen mot Lundin energys ledning om folkrättsbrott pågått. Nu vill åklagaren att vittnen förhörs inför rätten innan åtal väckts – för att de inte ska hinna dö.

1997 kom det svenska oljebolaget Lundin energy, eller Lundin oil som det hette då, till det krigshärjade södra Sudan. Vad som hände under de sex år bolaget fanns på plats där tror sig kammaråklagare Henrik Attorps vid Internationella åklagarkammaren i Stockholm nu ha en bild av. Exakt hur åklagarens anklagelser ser ut är inte offentligt, men brottet som styrelseordförande Ian Lundin och VD Alex Schneiter misstänkts för är minst sagt allvarligt: medhjälp till grovt folkrättsbrott.

Journalister och människorättsorganisationer som undersökt vad som skett i det område där Lundin och andra oljebolag verkat har tidigare tecknat en nattsvart bild av vad som skett. 2012 avslöjades ett dokument som visar att en ökänd krigsherre vid namn Paulino Matip ska ha fått betalt av oljebolag fyra år tidigare för att bedriva etnisk rensning i det krigshärjade området för att freda oljeborrningen. Lundin var då ett av tre oljebolag i området och dokumentet i sig band inte det svenska bolaget till betalningen.

Klart är att urskiljningslösa attacker mot civila genomfördes i det område Lundin verkade. Mord, plundringar, våldtäkter, bortförda barn och tvångsförflyttningar hör till de övergrepp som dokumenterats. Att krigsherren Matip använt sig av barnsoldater i sina styrkor är också klarlagt.

Kan förhöras i förväg

I juni överlämnade Henrik Attorps resultatet av tio års utredande till de misstänkta som tillsammans med sina försvarare har till den sista september på sig att gå igenom materialet och komma med synpunkter. Men nu är åklagaren otålig. Enligt uppgifter till Dagens nyheter är flera nyckelvittnen nu gamla och coronaviruset sprider sig nu i de länder där de flesta befinner sig: Sydsudan, Sudan, Kenya och Uganda.

Dessutom har det tidigare framkommit att vittnen utsatts för allvarliga hot, trakasserier och misshandel, vilket utreds som övergrepp i rättssak. För att vittnen inte ska hinna dö innan åklagaren hinner väcka åtal har Attorps därför lämnat in en begäran om bevisupptagning. Det skulle innebära att åklagare och advokater förhör vittnena inför en domare och att en videoupptagning av detta sedan spelas upp under rättegången.

Carl Bildt slår ifrån sig

Före detta stats– och utrikesminister Carl Bildt valdes in i Lundins styrelse år 2000 – mitt under den period då bolaget misstänks ha varit medskyldiga till folkrättsbrott. Bildt lämnade styrelsen snart efter att han tillträtt som utrikesminister 2006, men har fortsatt försvara verksamheten i Sudan.

I Sveriges radios ”Söndagsintervjun”2016 beskrev Bildt de områden där oljeborrningen pågick som ”mycket öde”, trots att organisationer som Amnesty international och Human rights watch dokumenterat tvångsförflyttningar.

Efter intervjun kritiserades Carl Bildt också för att skyla över det dödande och de övergrepp som skedde i Sudan under tiden Lundin var verksamma.

– Sudan var ju på den tiden inte fullt så illa som det är i dag. Det är väldigt mycket värre i dag, sa han i Söndagsintervjun.

I dag verkar Lundin energy främst i Norge. Bolaget hör till dem som slutit avtal med norska staten för att leta efter olja i Arktis. Som Syre tidigare berättat har miljöorganisationerna Greenpeace och Natur og ungdom stämt staten, ett fall som nu ska avgöras av Högsta domstolen under hösten.