Radar · Miljö

Kort frihet från avgaser eller permanenta lösningar?

Biltrafik värsta boven bakom luftföroreningar, enligt organisationen Transport & environment.

Giftiga avgasnivåer riskerar att öka snabbt igen när länder öppnar upp. Det är Kina ett konkret exempel på. En massiv minskning av bensin- och dieseldriven biltrafik måste därför till snabbt, enligt franska forskare och den ideella organisationen Transport & environment.

Ingenting  förbättrar luftkvaliteten lika effektivt som en drastisk minskning av bensin- och dieseldriven biltrafik – det visar en fransk forskningsrapport om partiklar i utomhusluft som kom förra åretFrankrikes  nationella hälsomyndighet  för mat, miljö och arbete, Anses, ligger bakom den.

Nedstängda länder och en stor minskning av pendlande och biltrafik under coronatider har snabbt fått ner utsläppsnivåerna. Det här är även något som den ideella och politiskt oberoende organisationen Transport & environment, T & E, tar fasta på.

Med hjälp av forskning och juridiska påtryckningsmedel, verkar organisationen i 25 länder i Europa och har ett antal organisationer som medlemmar, till exempel Naturskyddsföreningen i Sverige.  Målet är att verka för transportsystem som inte påverkar hälsa,  klimat och miljö negativt.

När Kina började öppna upp landet igen, steg avgasnivåerna snabbt. Den främsta anledningen till det, enligt T & E, är att många där nu väljer att åka bil istället för kollektivtrafik i coronans fotspår.

Åtgärder

Förutom att satsa på effektiva saneringsmetoder som kan minska risker för smittspridning och möjlighet till avstånd mellan passagerare i en mer miljövänlig och turtät kollektivtrafik, lyfter T & E behovet av minskat bilåkande och klimatsmarta lösningar.

Yoann Le Petit arbetar för T & E och nämner några goda exempel runtom i Europa på organisationens hemsida: Berlin har fått nya, så kallade pop up-cykelbanor så att människor lättare ska kunna ta sig fram på cykel under coronakrisen. Paris satsar drygt 3 miljarder svenska kronor på ett 68 mil långt cykelnätverk och London gör en liknande satsning, med planerade filer för el-skotrar, som Syre har skrivit om tidigare.

Krakow i Polen har planer på att bygga en infrastruktur för cykeltrafik och bredda sina trottoarer. Staden Vilnius i Litauen planerar att förvandla sitt centrum till en stor och öppen gåyta.

Bryssel ska skapa mer bostadsområden i  de centrala delarna där promenader och cykling får prioritet framför bilar. Där är också  fyra nya mil av cykelfält på gång. Dublin har börjat att ta bort parkeringsplatser för att kunna erbjuda säkrare cykelfält och bättre möjligheter för social distansering.

Uber

”Det är dags att ta bort smutsiga fordon från vägarna”, skriver Yoann Le Petit.
T & E driver sedan slutet av förra året en kampanj riktad specifikt mot taxiföretaget Uber, som de menar är ett exempel på bolag som medverkar stort till miljöförstörande avgaser och försämrad luftkvalitet.

Uber har satsat på lågpris inom taxiresor och snabbt växt sig stora över hela världen. 2015 var grundaren Travis Kalanick den fjärde rikaste miljardären under 40 i USA, enligt affärstidningen Forbes.

Framgångssagan visade sig sedan ha en baksida bestående av låga ersättningar och dåliga anställningsvillkor för chaufförer. Men det som har varit mindre i fokus är företagets miljöpåverkan, som en av Europas största taxibolag.

Bara i London har Uber-chaufförerna blivit nästan dubbelt så många på tre år,
2016 var de 25 000 och 2018 fanns de över 45 000 där.

Problemet med den här ökningen handlar om att många av bilarna i Ubers taxinäring går på bensin och diesel. Chaufförerna får själva hålla med egen bil och företaget tillhandahåller bara sin app för resebeställningar till dem. Någon gemensam och konkret policy för att minska de faktiska utsläppen finns inte, enligt T & E.

För några dagar sedan rapporterade dock Uber stora miljardförluster som kan sättas i direkt samband med coronapandemin. Kanske är också det här en verksamhet där de styrande är beredda att tänka om och satsa på mer fossilfria fordon.

Med fler klimatsmarta medvetna konsumenter runt om i världen och regelverk som värnar mer handfast om miljön, blir de nog tvungna att göra det. Det är i alla fall något som T & E gärna vill se.

Radar · Miljö

Ilska mot urvattnat klimatförslag: Oacceptabelt

EU:s klimatkommissionär Wopke Hoekstra kritiserar utkastet på bordet.

En omstridd formulering om att fasa ut fossila bränslen har inte överlevt de svåra förhandlingarna på COP28 i Dubai, enligt ett nytt utkast till klimatavtal. – Det finns delar som vi inte kan acceptera, säger EU:s klimatchef Wopke Hoekstra.

Framtiden för olja, kol och naturgas står i fokus på FN:s klimatmöte COP28. Trycket har varit hårt på världens länder att för första gången enas om en utfasning av alla klimatskadliga fossila bränslen.

Men ländernas olika röda linjer ställer till det för möjligheterna att skriva historia. Oljeproducenten Saudiarabien pekas ut som det land som främst sätter käppar i hjulet, men det finns flera andra som också håller emot.

– Länder argumenterar benhårt för att vi inte ska ha någon utfasning, säger Dan Jørgensen, Danmarks minister med ansvar för global klimatpolitik, till TT.

Ett nytt utkast till överenskommelse publicerades sent på måndagseftermiddagen i Dubai. I det står att konsumtion och produktion av fossila bränslen ska minska på ett rättvist och ordnat sätt till omkring 2050.

Kan inte acceptera

Det finns dock inte längre någon formulering om att fossila bränslen ska fasas ut kvar i texten.

– Det är en besvikelse, anser EU:s klimatchef Wopke Hoekstra.

Det finns några bra saker, men på det stora hela är det otillräckligt, säger han till TT och andra medier i Dubai.

– Vetenskapen är kristallklar över vad som måste göras: högst på listan står att fasa ut fossila bränslen. Nu måste vi fortsätta diskussionerna, den här texten innehåller delar som vi helt enkelt inte kan acceptera.

Harjeet Singh från paraplyorganisationen Climate action network international beskriver utkastet som en rejäl försämring jämfört med tidigare versioner.

”Det är en tydlig indikation på fossilindustrins lobbykraft”, skriver han.

Teresa Anderson från organisationen Actionaid instämmer.

”I stället för att ta oss närmare en fossilfri framtid tar det här utkastet ett gigantiskt kliv bakåt”, skriver hon.

Konsensus krävs

Klimatmötets beslut måste tas med konsensus bland närmare 200 länder. Det gäller alltså för fossiljättar, rika utsläppsbovar och sårbara utvecklingsländer att hitta gemensam grund för planetens bästa. Det brukar innebära beslut som bara blir så starka som de minst ambitiösa länderna kan acceptera.

– Det är frustrerande att det är så många länder som vill göra det här (fasa ut fossila bränslen) och några få som obstruerar och låser förhandlingarna. Vi kommer att behöva förhandla hårt och kompromissa för att ta oss i mål, säger klimatminister Romina Pourmokhtari (L).

Nu ska representanter för världens länder säga sitt om utkastet. Förhoppningen från ordförandeskapet är att man ska kunna avsluta mötet på tisdag, men många bedömare anser att det är alldeles för optimistiskt.

Global översyn

Länderna har fortfarande mycket arbete kvar att göra, understryker ordförande Sultan al-Jaber.

– Ni vet att jag vill se den högsta ambitionen på alla delar, inklusive formuleringar om fossila bränslen, säger han till delegaterna.

’Det går toppen’, sade klimatmötets ordförande Sultan al-Jaber till TT tidigare under måndagen. Foto: Henrik Montgomery/TT

I fokus för årets klimatmöte står den globala översynen, som beskrivs som en hälsokontroll av hur Parisavtalet mår.

Att ländernas klimatarbete är otillräckligt och inte på långa vägar räcker till för att bromsa den snabba klimatförändringen är ingen nyhet. COP28 är tänkt att resultera i att länderna enas om hur de ska höja sina ambitioner. Sedan har de fram till klimatmötet 2025 på sig att uppdatera sina klimatlöften.

– Nu är tiden inne för maximal ambition och maximal flexibilitet, säger FN:s generalsekreterare António Guterres.

FN:s generalsekreterare António Guterres är tillbaka på COP28. Foto: Henrik Montgomery/TT

Fakta: FN:s klimatkonferens

FN:s klimattoppmöten, COP, hålls på olika platser varje år. COP står för ”Conference of the Parties” och syftar på parterna i FN:s klimatkonvention.

COP28 i hålls i Dubai i Förenade arabemiraten, 30 november till 12 december.

I Parisavtalet från 2015 enades de flesta av världens länder om att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2 grader, och allra helst under 1,5 grader, jämfört med förindustriell tid. Det ska främst ske genom minskade utsläpp av växthusgaser.

I samband med COP28 avslutas den första globala översynen (”global stocktake”) av hur ländernas insatser och åtaganden ligger till i förhållande till Parisavtalets mål. Det är en avstämning kring hur det går i kampen mot klimatförändringarna och visar att de globala utsläppen inte ligger i linje med vad som krävs för att leva upp till Parisavtalet. Tvärtom fortsätter utsläppen att öka och fönstret för att lyckas begränsa uppvärmningen till 1,5 grader stängs snabbt.
TT
Radar · Miljö

Klimataktivister i samtal med FHM: ”De duckade”

Klimatprotest utanför Folkhälsomyndigheten tidigare i år.

Folkhälsomyndigheten, FHM, bör tydligare kommunicera kopplingen mellan klimatkrisen och vår hälsa och ta itu med en omvittnad tystnadskultur. Det budskapet gav två aktivister från Extinction rebellion när de fick en pratsund med två avdelningschefer på myndigheten.– ”Vi tar med oss era synpunkter”, sa de, säger Björn Paxling, klimataktivist och psykolog som deltog i mötet.

Den 3 december lägger Världshälsoorganisationen WHO ut en video på X med hälsoarbetare som under COP28 i Dubai beskriver hur klimatkrisen påverkar vår hälsa. Till videon skriver organisationen ”klimatförändringarna äventyrar vår hälsa och vårt välstånd”. Men det är långt ifrån ett enskilt inlägg – organisationen har i en rapport definierat klimatkrisen som det största hotet mot vår hälsa. Men från FHM som är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa, har det varit desto tystare om kopplingen mellan hur vi destabiliserar klimatet och vår hälsa, enligt Björn Paxling, psykolog och aktiv inom Extinction rebellion.

– De har inte i någon kanal skrivit ett ord om att klimatkrisen är ett allvarligt hot mot vår hälsa på det sätt som Världshälsoorganisationen har gjort mer än fem gånger på sociala medier bara i höst, säger han.

Under en längre tid har Extinction rebellion bedrivit en kampanj mot FHM för att få dem att bli tydligare i sin kommunikation.

– Vi skulle vilja att de till en början kallar till en presskonferens, på det sätt som vi såg att de gjorde under pandemin. Att de håller befolkningen informerad om vad forskningen visar, hur pass mycket klimatkrisen inverkar på liv och hälsa redan idag, säger Björn Paxling.

Syre: Vad skulle det göra för skillnad tror ni?

– De skulle ju kunna fungera som en form av ledstjärna för befolkningen, beslutsfattare och andra myndigheter. Att man ser att det är en expertmyndighet som vågar kommunicera vad forskningen visar.

SMHI är nationell kontaktpunkt för FN:s klimatpanel. Räcker inte det?

– SMHI gör ju ett helt hyggligt arbete med att informera om vad man klimatmässigt och meteorologiskt kan observera idag. Men det är inte SMHI:s uppgift att informera om hälsodimensionerna av klimatkrisen. Det hade vi velat se att vår expertmyndighet på området faktiskt talade om.

Trots flera påhälsningar har någon dialog inte skett med myndigheten – fram till idag, då chefer från myndigheten för första gången bjöd in till ett samtal. Det i samband med en aktion utanför myndigheten. Men även om de lyssnade, misstror Björn Paxling som var en av två aktivister som deltog i mötet, att det kommer att leda till någon förändring.

– Vi upplever att de på ett ganska skickligt politikermässigt sätt duckade frågan.

Lyfte anklagelse om tystnadskultur

I en artikel i DN i höstas vittnade flera anställda om att de tystats av ledningen, efter att de önskat att Folkhälsomyndigheten skulle tala mer om klimatkrisens hälsoeffekter. Men att det skulle varit ett sätt att tysta medarbetarna tillbakavisades av myndigheten. I tidningen bemöter Johan Kaarme, chef för avdelningen för smittskydd och hälsoskydd, också kritiken om att myndigheten inte tar klimatkrisen på allvar med att ”Folkhälsomyndigheten arbetar brett med kunskapsstöd, analys och uppföljning om klimatförändringens påverkan på hälsa.”

Björn Paxling passade under dagens möte på att fråga om den omvittnade tystnadskulturen på myndigheten blivit utredd.

– Då svarade de först att de har en pågående och livskraftig dialog så det var inget problem. Jag blev lite förvirrad för om det råder en tystnadskultur så är det ju svårt att ha en livskraftig dialog. Hur kan de veta det om de inte utrett de här allvarliga anklagelserna?

Radar · Utrikes

Polens regering förlorade förtroendeomröstning

Polens nuvarande regering med premiärminister Mateusz Morawiecki och partiet Lag och rättvisa har förlorat en förtroendeomröstning i parlamentet och förlorar därmed i praktiken makten.

Omröstningen innebär att det nuvarande oppositionsblocket med Donald Tusk i spetsen får möjlighet att försöka bilda regering.