Radar · Mänskliga rättigheter

Bättre villkor för Qatars arbetare – slavsystemet kafala skrotas

Lusail Stadium i Qatar, en av alla arenor som byggs inför fotbolls-VM 2022.

Det har kallats för modernt slaveri, det ökända kafalasystemet som Qatar länge har lovat att avskaffa. När landet nu har klubbat igenom nya lagar ser löftet ut att vara uppfyllt. Det anser FN – men Amnesty är kritiska.

Arbetsvillkoren för de  cirka två miljoner migrantarbetarna i Qatar, som just nu arbetar med förberedelserna inför fotbolls-VM 2022, har fått stark internationell kritik. Det rör sig om allt från orimliga arbetstider till försenade och ibland till och med uteblivna löner – något som Syre nyligen skrev om i en längre artikel.

Kritiken har bland annat kommit från FN:s arbetsmarknadsorgan ILO samt den internationella fackföreningsrörelsen och ideella organisationer. Man har pekat på det så kallade kafalasystemet, ett system som gynnar arbetsgivaren och i praktiken lamslår arbetstagaren.

Kafalasystemet, ett modernt slaveri

Mer än en gång har kafalasystemet liknats vid en modern variant av slaveri. Det handlar delvis om att arbetstagarens rätt att vistas i landet hänger på att man har en anställning. Dessutom har arbetstagare inte kunnat byta jobb utan arbetsgivarens tillstånd.

Qatar har länge lovat att kafalasystemet ska avskaffas. Redan 2016 meddelande man att en nedmontering låg nära. Sedan har det inte hänt något – fram tills nu.

I söndags, den 30 augusti, antogs en ny lag som ger migrantarbetare rätt att byta jobb utan att först få tillstånd av sin arbetsgivare.

Qatar har också meddelat att en ny reform träder i kraft om ett halvår, som lovar samtliga migrantarbetare en minimilön på minst 1000 rial per månad, motsvarande cirka 2400 kronor.

I och med detta anser ILO att Qatar uppfyller 2016 års löfte om att avskaffa kafalasystemet.

Arbetare i Qatar på väg till Lusail Stadium
Arbetare i Qatar på väg till Lusail Stadium. Foto: Hassan Ammar/TT

Johan Lindholm, ordförande för arbetstagarorganisationen Byggnads, menar dock att reformerna inte kommit till på grund av Qatars sinne för rättvisa.

– Den här förändringen beror inte på god vilja utan helt på det enorma tryck som skapades med BWI (global fackorganisation, reds anm) och Byggnads i spetsen, säger han till tidningen Arbetet, och fortsätter.

– Vi uppmärksammade tidigt att samtidigt som stater använder idrottsevenemang för att förbättra sitt rykte så struntade man i villkoren för arbetarna som byggde arenorna.

Både ris och ros från Amnesty

Människorättsorganisationen Amnesty international har sagt att Qatar ”äntligen rör sig i rätt riktning”. Samtidigt anser Amnesty att minimilönen är för låg. Dessutom vill man se repressalier mot arbetsgivare som fuskar med löneutbetalningar.

Steve Cockburn, chef för enheten för ekonomisk och social rättvisa på Amnesty international, har i ett uttalande pekat på flera åtgärder som behöver komma till.

– För att garantera arbetarnas rätt till en anständig levnadsstandard måste Qatar också slå ner på illegala rekryteringsavgifter som försätter många i skuldslaveri, säger han bland annat.