Radar · Nyheter

Mat, maffia och migration: Ica och Coop svarar på Syres frågor

Ica och Coop svarar på Syres frågor om hur de kontrollerar tomaternas ursprung.

Coop och Ica säger sig vara medvetna om risker för att migranter utnyttjas i livsmedelsproduktion. I samband med vår artikel om hur migranter utnyttjas av maffian i södra Italiens jordbruksindustri ställde vi frågor till ICA och Coop som de nu har svarat på.

Ica och Coop att de är medvetna om problematiken. Ica redogör för hur de arbetar med att kontrollera produktionen av färska frukter och grönsaker, men svarar inte på hur produkter som krossade tomater kontrolleras.  Coop beskriver hur de kräver revisioner från leverantörer i högriskländer.

Här kan du läsa deras svar i sin helhet:

Hur säkerställer ni att sådant som tomatkross men även andra grönsaksprodukter och frukt som ni säljer, inte kommer från en verksamhet med slavliknande villkor för migranter? Hur ser er konkreta kontroll av det här ut?

Svar från ICA:

Primärproduktion världen över är ofta förknippad med migrantarbetare. I och med detta finns det risker för att de normala arbetsreglerna i produktionsländerna därmed inte efterlevs. Bland annat på grund av detta ställer ICA krav på alla leverantörer att de ska säkerställa justa och etiskt accepterade arbetsvillkor i linje med kraven i FN och ILO konventionerna. I dessa krav ingår regler kring arbetstid, övertid, ersättning m.m.

Från och med 2020 skall alla färska frukter och grönsaker som produceras för ICA vara tredjepartscertifierade för att säkerställa att leverantörerna lever upp till kraven angående  de sociala reglerna. Detta är ett krav ICA har haft sedan länge för produktion i högriskländer men som från 2020 gäller även för svensk och europeisk produktion av färska frukter och grönsaker. Det säger Anders Axelsson, kvalitetschef ICA Sverige.

Svar från Coop:

Migrantproblematiken, där utsatta människor utnyttjas och hamnar i oacceptabla arbetssituationer är problematisk och vi arbetar på olika sätt för att förhindra detta.

1. Vi ställer grundläggande krav om mänskliga rättigheter och god arbetsmiljö i vår uppförandekod. Alla leverantörer till Coop ska känna till och följa koden, de intygar detta genom att skriva under avtal med oss.

2. Vi kräver revisioner hos leverantörer i riskländer. De ska utföras av oberoende godkänd part och ske enligt internationellt vedertagna standards som t.ex. BSCI och SMETA. I revisionerna kontrolleras löner och anställningsformer m.m. Avvikelser rapporteras och uppföljningar sker för att åtgärda eventuella brister. I vissa fall gör vi egna platsbesök.

3. Vi samverkar med andra aktörer i riktade projekt och tar del av rapporter som tas fram inom området. T.ex. det arbete som SOK i Finland genomfört tillsammans med Oxfam The people behind the prices – A focused Human Rioghts Impact Assessment of SOK Corporation´s Italian Processed Tomato Supply Chains. Genom den nordiska Coop-gruppen samarbetar vi med SOK och har samma leverantörer som dem i produktion av våra egna varumärken.

4. Vi har engagerat oss särskilt i migrantproblematiken i Thailand där vi tillsammans med ICA och Axfood varit initiativtagare till en utbildning av arbetare och företagsledning som fokuserar på migrantarbetare. Se www.quizrr.se  Vi har låtit utbilda medarbetare på fabriker i Thailand och följer upp utvecklingen där.

5. Vi jobbar riktat med uppföljning av bärplockare i Sverige enligt branschöverenskommelse som tagits fram inom Svensk Dagligvaruhandel och genomför platsbesök.

Svar från Christina Rudin Snöbohm, chef för hållbarhet globala frågor, Coop.