Radar · Djurrätt

14 000 får tros ha dött efter transportfartyg vält

Under söndagen välte fartyget Queen hind utanför den rumänska hamnen Midia.

Under söndagen välte fartyget Queen hind utanför den rumänska hamnen Midia. Ombord fanns över 14 000 får, varav nästan alla tros ha drunknat eller klämts ihjäl.

Fartyget Queen hind hade lastats med över 14 000 får och lämnade under söndagsförmiddagen Rumänien för att åka mot Saudiarabien. Utanför hamnstaden Midia välte fartyget. Hela besättningen räddades, men fåren har inte haft lika tur.

På filmklipp som Animals international Romania har lagt ut ser man hur döda får flyter i vattnet och livlösa hänger ut genom de fönster som fortfarande är ovanför vattenytan.

En del får räddades ur vattnet av myndigheterna under gårdagen. Men enligt Peter Nilsson på Djurens rätt betyder det inte att fåren får leva vidare.

– Tyvärr har vi ingen illusion om att de verkligen räddades, troligen fortsätter de transporteras vidare. Men exakt vad som händer med dem vet vi inte, säger han.

Under måndagen fortsätter myndigheter att försöka få ut fler får levande.

Fartyget ligger på sidan
Fartyget ligger på sidan. Så många som 14 000 får tros ha dött i olyckan. Foto: Animals international Romania

"Det skulle sätta stopp för transporterna"

Många djur transporteras bara en gång i livet, till slakteriet. Mellan länder sker det ofta med båt. Syre har tidigare bland annat skrivit om protester mot långa båttransporter från Brasilien. 2018 avslöjade en anställd på ett fraktfartyg det lidande som får på båtar från Australien fick utstå.

I Sverige får djur transporteras i max åtta timmar, men tillståndet kan förlängas med upp till fyra timmar till. När djur transporteras utanför Sveriges gränser slutar de svenska reglerna gälla, och i många länder finns ingen maxtid för hur långa transporterna får vara. Enligt Djurens rätt är transporter generellt sett stressande för djuren.

– För många djur är djurtransporterna ett stort stressmoment. De stressas av att blandas med främmande individer på transporten, av kraftig kyla eller värme, trängsel, lastbilens svängningar och vibrationer och den främmande miljön. Lidandet i samband med transporterna beror också på att djuren utsätts för hunger, törst, utmattning och brist på vila, säger Peter Nilsson.

Organisationen arbetar för att stoppa djurtransporter helt.

– Så länge djur föds upp i livsmedelsindustrin behöver transporterna av levande djur ersättas av transport av kött, men en omställning till vego är förstås målet vi arbetar mot och det som skulle helt skulle sätta stopp för transporterna, säger Peter Nilsson på Djurens rätt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV