Radar · Nyheter

Levande kalvar fraktas över Atlanten

25 000 tjurkalvar har trängts ihop på ett fraktfartyg på väg från Brasilien till Turkiet. I söndags lämnade skeppet São Paulo efter ett domstolsutslag dagen innan som gav grönt ljus för transporten, rapporterar Reuters.

Protesterna mot exporten av levande djur har varit starka i Brasilien. Med hjälp av en domstol stoppade djurrättsgrupper den 16 dagar långa transporten över Atlanten som de ansåg stred mot brasilianska djurskyddslagar. Men efter ett överklagande kunde skeppet alltså lämna Brasilien.

Också inom EU är djurtransporter ofta långa. I Sverige finns en gräns på åtta timmar för djurtransporter, men i EU-lagstiftningen finns ingen övre gräns. Efter 28 timmar krävs en paus, men därefter kan transporterna fortsätta och flera dygn långa transporter är inte ovanliga.