Radar · Politik

Polens ”hbtq-fria zoner” fördöms av EU-parlamentet

Klistermärken som skickades ut till den konservativa tidningen Gazeta polskas läsare i somras.

EU-parlamentet antog i veckan en resolution som riktar tung kritik mot det ökade antalet attacker mot hbtq-personer i medlemsländerna. Polens så kallade hbtq-fria zoner fördömdes starkt av parlamentarikerna.

Med start i våras har den politiska ledningen i över 80 kommuner och städer i Polen förklarat sig fria från vad de kallar hbtq-ideologi. På klistermärken upptryckta av den regeringstrogna tidningen Gazeta polska syns en överkryssad regnbågsflagga med texten ”hbtq-fri zon”.

– Om det här inte är en tillräcklig väckarklocka, vad mer ska krävas? Vi vet från Europas mörkaste historia vad spridandet av hat mot en specifik grupp kan leda till, sade tyska socialdemokratiska EU-parlamentarikern Delara Burkhart, i ett uttalande med anledning av Polens ”hbtq-fria zoner”.

Hon är en av parlamentarikerna bakom den resolution som i onsdags antogs av EU-parlamentet, som uttryckte en ”djup oro över det ökande antalet angrepp mot hbti-personer som man har kunnat se i EU, som begås av stater, statstjänstemän, regeringar på nationell, regional och lokal nivå samt politiker”. Polens så kallade hbtq-fria zoner fördömdes starkt.

Alla svenska parlamentariker på plats röstade för resolutionen, förutom Sverigedemokraterna, som la ned sina tre röster.

Hbtq-personer har blivit ett politiskt slagträ inför vårens val till EU-parlamentet samt landets nationella val i höstas, där högernationalistiska Lag och rättvisa fick nära hälften av alla röster. I ett tal till sina anhängare i april kallade partiets ledare Jaroslaw Kaczynski hbtq-rörelsen för en ”direkt attack mot familjen och våra barn”, och fortsatte:

– De hotar vår identitet, vår nation, dess fortlevnad och därför hela den polska staten.

En stat där en av fyra personer anser att homosexualitet borde förbjudas.

"Vi måste gå längre"

Att utropa sig till ”hbtq-fri zon” betyder till exempel att kommunerna avstår från handlingar som uppmuntrar tolerans, samt undviker att ge bidrag till lokala organisationer som arbetar för lika rättigheter.

Tingsrätten i Warszawa dömde i augusti tidningen Gazeta polskas klistermärken som olagliga, men hatbudskap från politiker och offentliga tjänstemän har fortsatt.

Resolutionen som antagits av Europaparlamentet konstaterar att intoleransen växer i det polska samhället, med hatpropaganda och attacker på Pride-tåg som exempel. Polen bör enligt parlamentet ”kraftigt fördöma” diskriminering av hbtq-personer och dra tillbaka alla lokalpolitiska attacker på gruppens rättigheter.

En resolution en viljeyttring, alltså inget juridiskt bindande. Den brittiska EU-parlamentarikern Claude Morales, vice ordförande för den socialdemokratiska gruppen i parlamentet anser att EU måste agera vidare.

– Hatpropaganda riktas mot hbtq-personer i hela Europa, med Polen som det kanske mest alarmerande exemplet. Vi måste gå längre än att bara fördöma det här. Först och främst måste vi ha ett juridiskt instrument för att skydda grupper som diskrimineras, säger han i ett uttalande.

Under elva års tid har europeiska rådet blockerat ett direktiv om diskriminering utanför arbetsplatsen, påpekar Morales.

– Det är skamligt. Vi uppmanar Helena Dalli, ny kommissionär för jämlikhet, att ta initiativ till att få igång förhandlingarna på nytt. Vi behöver även en omfattande och ambitiös EU-strategi för att säkra hbtq-personers grundläggande rättigheter och säkerhet.

Robert Biedron var Polens första öppet homosexuella borgmästare, i dag EU-parlamentariker för socialdemokratiska Wiosna
Robert Biedron var Polens första öppet homosexuella borgmästare, i dag EU-parlamentariker för socialdemokratiska Wiosna. Han har under hela sin politiska karriär drabbats av högerextremt hat och våld för sin sexuella läggning. Arkivbild. Foto: AP Photo/Czarek Sokolowski

Läs även: Hbtq-fria zoner föreslås i Polen (artikel från juli 2019).