Glöd · Debatt

Samla rosa och lila i oberoende grön valsamverkan – del 2

Gruppens fulla namn är Indigreens/Oberoende gröna.

Del 1 kan du läsa här.

OG bildades när slutresultaten av EU-valet blev kända, och i dag (i början på oktober) har den mer än 210 medlemmar.

Gruppen beskriver sig så här på Facebook:

”Syftet med denna icke-parlamentariska och anti-auktoritära grupp är att förbereda bildandet av en bred allians, en valsamverkan, som kommer att ställa upp i framtida val på alla nivåer. Gruppen är öppen, och såväl individer som grupper kan bli medlemmar. En förutsättning är dock att man sympatiserar med gruppens grundprinciper. Dessa är ekologism, egalitarism (dvs. jämlikhet), feminism och pacifism. Endast medlemmar som är enskilda personer kommer att ha beslutanderätt”.

Eftersom gruppen inte avser att själv ställa upp som ett parti kan man vara med i denna grupp och samtidigt vara medlem i något svenskt parti, till exempel Socialdemokraterna.

Gruppens fulla namn är Indigreens/Oberoende gröna. Tanken med den engelska beteckningen är att gruppen ska kunna samarbeta även med internationella organisationer, som den all-europeiska rörelsen Diem 25. Men än så länge är nästan allt vi skriver bara på svenska.

Samarbeta, inte motarbeta

Gruppen vill underlätta kontakterna mellan de personer och grupper som delar vår ambition att en valsamverkan ska komma till stånd i nästa val. Därför är det viktigt att upprepa: OG är inte själv ett parti, utan ser sig som en en förmedlande länk och underlättare (= ”facilitator”) som främjar samarbete mellan de olika intressenter.

Som nämndes i förra artikeln vänder vi oss i första hand till Fi och PV eftersom dessa två partier klarade sig dåligt i årets EU-val. Men andra partier och organisationer är välkomna in i detta samarbete. När det gäller de partier som på egen hand kom upp över fyraprocentsgränsen  har dessa inte samma anledning att intressera sig för valsamverkan, men det blir fullt möjligt för enskilda medlemmar i dessa partier att vilja vara med.

Även andra icke-partianslutna grupper, som Nej till Nato och Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen (FMKK) kan finna det intressant att medverka i ett partiöverskridande samarbete även om de själva hittills varit icke-parlamentariska.

Reglerna för valsamverkan

Grundregeln för en valsamverkan är att två eller flera existerande partier går samman i ett val  med en ny partibeteckning på en gemensam lista. För att undvika förvirring kan de inte samtidigt delta med sina gamla partinamn, men för övrigt påverkas inte partiernas identitet.

Däremot är det tillåtet, då ett valsamverkande parti representeras av en eller flera personer, att dessa personers politiska hemvist kan anges på den gemensamma valsedeln efter personernas namn, till exempel efter AA kan det stå (Feministiskt initiativ) och efter BB (Partiet Vändpunkt).

Vidare, enligt Valnämnden är det tillåtet att, om en kandidat representerar en icke-parlamentarisk förening, kan föreningens namn anges på liknande sätt som ett partinamn, t ex. CC (Nej till NATO).
Även personer som inte tillhör någon organisation kan förekomma  på en gemensam lista, till exempel DD (Ekobonde).
När det gäller personer från icke-samverkande parters sidoorganisationer (till exempel Gröna kvinnor och Reformisterna) kan dessa stå på de valsamverkandes lista, men då måste det tydligt framgår om de är utsedda representanter eller om de kandiderar i egenskap av enskilda medlemmar. Men egentligen måste dessa frågor, inklusive namngivningen av det valsamverkande partiet och fastställandet av kandidatlistan, anstå till dess att det nya partiet har blivit formellt godkänt.

Nästa steg

Än så länge finns Oberoende gröna bara som en Facebookgrupp utan fast struktur, personal eller ekonomi. En viktig uppgift blir då att utveckla gruppen så att den får en egen budget och ett formellt ledarskap. Samtidigt med detta ska vi inleda diskussioner med andra intresserade organisationer. Detta kan ta tid! Först därefter kan ett beslut om valsamverkan fattas.

Nästa ordinarie val är planerade att hållas i september 2022. Det är dock inte alls säkert att vi har så gott om tid eftersom ett extraval kan utlysas med kort varsel innan dess. Därför måste vi sätta igång och jobba redan nu. OG ska vara behjälpligt i detta arbete genom att agera som ”politisk katalysator”.
Det får inte bli fler misslyckade val!