Radar · Miljö

V anmäler Stockholm för avtal med Swedavia

Efter år av politiska strider slöt M och MP 2018 en överenskommelse om att Bromma flygplats hyresavtal varken ska brytas upp eller förnyas under mandatperioden.

Vänsterpartiet anmäler Stockholms stad till Justitieombudsmannen för hyresavtalet med Swedavia för Bromma flygplats. Enligt anmälan bryter subventionen av markhyran mot kommunallagen.

Hyresavtalet för marken på Bromma flygplats mellan Stockholms stad och Swedavia strider mot likställdhetsprincipen i kommunallagen. Det anser Vänsterpartiet, som anmält Stockholm stad till Justitieombudsmannen (JO).

I lagen står att mark som hyrs ut av kommunen får subventioneras endast vid synnerliga skäl, som i fallet inte föreligger, säger Clara Lindblom (V) till Dagens nyheter.

– Det är möjligt att det rent juridiskt fanns synnerliga skäl att subventionera flyget när det första avtalet mellan staden och flyget tecknades på 60-talet, men i dag kan det omöjligt finnas skäl att vi ska avstå så mycket pengar för att ha en flygplats så centralt.

Lindblom menar att 30 000 bostäder skulle kunna byggas på den nuvarande flygplatsen.

Efter år av politiska strider kring flygplatsen på såväl riksnivå som lokalt slöt M och MP i Stockholm 2018 en överenskommelse om att hyresavtalet varken ska brytas upp eller förnyas under mandatperioden.  Enligt avtalet hyrs marken ut till år 2038. 

Finansborgarråd Anna König Jerlmyr (M) anser inte att kommunen subventionerar markhyran, men tycker att det är positivt att frågan om hyrorna ses över, säger hon till DN:

– De här så kallade beräkningarna på vad marken skulle vara värd är inte korrekta, eftersom marken inte har värderats utifrån bostadsändamål. När man förlängde avtalet 2008 tog man in de höga saneringskostnaderna som skulle krävas för ett eventuellt bostadsbyggande i beräkningen. Det går därför inte riktigt att säga att marken skulle hyras ut till under marknadsvärde.

Läs mer: Politisk dragkamp om Stockholms flygplatser (artikel från juni 2019) och Bromma flygplats satsar trots nedläggningshot.