Zoom

Bromma flygplats satsar trots nedläggningshot

Genom vardagsrumsfönstret syns vårvinterns molntäckta himmel och ett alltjämt kallt Vinterviken. Med jämna mellanrum klyvs förmiddagstystnaden av dånet från flygplan som kommer in för landning på Bromma flygplats. Ljudet av en splittrande politisk fråga i Stockholmsregionen och en strid om en flygplats vara eller ickevara – ett halvår före valrörelsen.

Historisk plats

Anders Sundström menar i sin utredning om Bromma flygplats från 2016 att det är en omöjlig ekvation med både mer flyg och fler bostäder i Stockholm. Foto: Marko Säävälä/TT

Bostäder eller flyg?

Antalet resenärer som checkar in eller anländer till Bromma flygplats har varit rekordmånga de senaste åren. Lars Pehrson/TT

”Flygplatsen behövs inte”

Daniel Helldén tror att frågan om avvecklingen av Bromma flygplats är så infekterad delvis därför att inflytelserika ägare av privata jetplan håller frågan vid liv. Tomas Oneborg/TT

En valfråga?

Positiva till flygskatt

Markområdet där Bromma flygplats ligger tillskrivs ett värde på mellan 30 och 60 miljarder kronor, och förutom tusentals nya bostäder skulle Bromma parkstad bli en helt ny stadsdel. Foto: Petter Hauffmann

Ett miljövänligare flyg?

Flyga mindre

Skattebefriad miljöbov:

Flygindustrin släpper ut omkring 70 000 gånger mer koldioxid än exempelvis tåget. Ändå är industrin lågt beskattad och slipper exempelvis betala skatt på sina utsläpp eller bränslet (att jämföra med bilägare som betalar 6,31 kronor i klimatskatt per liter). 

 

Källa: Naturskyddsföreningen, Skyscanner, SvD

Bromma flygplats (BMA)

Bromma parkstad – en modern eller orealistisk vision?

Enligt Miljöpartiet i Stockholms stad är bostadspotentialen på marken som i dag täcks av Bromma flygplats så mycket som 50 000 nya bostäder. Den nya planerade stadsdelen – Bromma parkstad – som presenterades i en rapport 2012 lyftes fram som ”en modern, mänsklig och miljövänlig stadsdel” med nya näringar inom allt från restaurangbranschen, mataffärer till detaljhandeln. 

Bromma parkstad planeras även att få nya kollektivtrafikslinjer till och från centrala Stockholm. Stadsdelens byggplan var 15 år, alltså 3 000 nya bostäder per år, något som beskrevs vara ”orealistiskt” enligt Stockholms Handelskammare som pekade på utbyggnadstakten i Hammarby sjöstad och Norra Djurgårdsstaden (cirka 600 nya bostäder per år). 

”Jag delar David Helldéns syn att på lång sikt så behöver Bromma flygplats, som ligger mitt i staden, läggas ner. Men jag ser det som oerhört svårt att klara den byggtakt som finns i visionen och delar många av rapportens slutsatser”, sa Martin Arkad, vd på Järntorget, till tidningen Byggindustrin, 2015.

I november 2017 flyttades radarfunktionen vid Bromma flygplats till Uppsala, en lösning som S–MP-regeringen menar möjliggör bygget av 30 000 nya bostäder.

 

Källor: Byggindustrin, Miljöpartiet i Stockholms Stad, Stockholms Handelskammare, SVT