Zoom

Kärnkraften, del 3: Avfallsfrågan i långbänk

Nu närmar sig till sist förhandlingarna i mark- och miljödomstolen om slutförvaret av det radioaktiva bränslet. Både det bolag som har ansvar för slutförvaret i Sverige, Svensk kärnbränslehantering AB, och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning förbereder sig.

I september är det slutligen dags för huvudförhandling av Svensk kärnbränslehantering ABs (SKB) slutförvarsansökan. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, framhärdar i sin tidigare kritik utan att få gehör (vilket Syre skrivit om i nr 22/2017). Fler kompletteringar behövs från SKB som bland annat rör problemen med förvarsmetoden, den långsiktiga säkerheten i förvaret och önskemål om redovisningen av alternativa förvarsmetoder innan målet kan föras upp menar MKG.

MKG rustar sig för att närgånget kunna följa processen. I nuläget påverkar inte deras kritik i något avseende alls.

– Efter att ha yttrat sig över förhandlingsordningen för huvudförhandlingen, och med några kompletteringar i sak arbetar Naturskyddsföreningen och MKG i första hand med att planera för insatserna vid huvudförhandlingen, säger Johan Swahn, MKGs kanslichef.

Enligt Johan Swahn kommer de att delta i förhandlingarna med tre till fem personer. Utöver dessa planerar de att kalla in experter som för deras talan på områden som metodval, platsval, strålsäkerhetsfrågor, intrångsproblematik och frågor som rör artskyddsmålet (som Syre tidigare skrivit om i nr 24/2017).
Svensk kärnbränslehantering AB jobbar vidare mot september och deras presschef Simon Hoff säger liksom tidigare angående MKGs kritik:

– MMD [mark- och miljödomstolen] bestämmer hur målet ska hanteras. Domstolen har kungjort målet och planerar att hålla huvudförhandling med start i september. Vi kommer att lämna in ett yttrande i KBS-3-målet den 30 juni, säger han.

Anders Lillienau, rådman vid miljödomstolen och ansvarig för kärnavfallsansökan bekräftar att domstolen inväntar kompletteringar från SKB och att de sedan avser att kungöra huvudförhandling i början av juli.

 

Slutförvaring för radioaktivt avfall i Forsmark. Här nedfarten till slutlagret för låg och medelaktivt radioaktivt avfall nere i urberget. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vad gäller målet som rör utbyggnationen av SFR, förvaret av låg- och medelaktivt avfall, har SKB tagit nya beslut och inkommit med kompletteringar som förändrar utformningen på ansökan och ett framtida förvar.

– Kompletteringen innehåller bland annat återkallande av SKBs tidigare yrkande om tillstånd att mellanlagra långlivat låg- och medelaktivt avfall i SFR, i avvaktan på borttransport för slutförvaring på annan plats. Dessutom en komplettering som rör beslutet om segmentering av reaktortankar, vilket medför att behovet av en särskild transporttunnel från marknivå ner till förvarsnivå i befintlig anläggning bortfaller, säger Simon Hoff.

– Sammantaget väger de tekniska, logistiska och ekonomiska aspekterna tyngre till fördel för segmenteringsalternativet. Det innebär bland annat att en tredje tunnel som SKB tidigare projekterat för inte kommer att behövas eftersom vi kan ta ner reaktortankarna i delar, förtydligar Peter Larsson, SKBs projektledare för utbyggnaden av SFR, i ett pressuttalande.

Läs även Kärnkraften del 1: En dinosaurie eller räddare i nöden, eller Kärnkraften del 2: Kärnkraft – nej tack