Nyhetsmagasinet Syre Nummer 137 fredag, 10 februari 2017
Radar – Nyhet

EUs planerade asylstrategi fördöms av jurister

Europeiska rådets möte på Malta förra veckan handlade främst om hur EU ska hantera det ökande antalet flyktingar som försöker ta sig över Medelhavet, vilket Syre rapporterade om i tisdagens tidning. Människorättsorganisationen Human rights watch avslöjar dock att EU överväger att omtolka en av de viktigaste principerna i flyktingkonventionen för att nå sitt mål.

Europeiska rådets möte på Malta förra veckan handlade främst om hur EU ska hantera det ökande antalet flyktingar som försöker ta sig över Medelhavet, vilket Syre rapporterade om i tisdagens tidning. Människorättsorganisationen Human rights watch avslöjar dock att EU överväger att omtolka en av de viktigaste principerna i flyktingkonventionen för att nå sitt mål.

Budskapet inför och efter mötet med EUs stats- och regeringschefer var att de behöver ta krafttag och anta nya strategier för att hindra flyktingar att ta sig från främst Libyen, då 181 000 människor tog den vägen in i EU förra året. Malta föreslog före toppmötet förra veckan, enligt uppgifter till Reuters, att EU bör fatta ett liknande avtal med Libyen som med Turkiet. Som ett första steg ska Libyens kustbevakning stärkas. Malta föreslog också ett ökat EU-stöd för att skicka tillbaka migranter från Libyen till deras hemländer och skala upp IOMs flyktingläger Agadez i Niger. Många av Maltas förslag antogs också och redovisades efter mötet av EUs permanente rådsordförande Donald Tusk:

– Vi har kommit överens om omedelbara operativa åtgärder som ska bidra till att minska antalet illegala migranter och rädda liv samtidigt.

Något som också föreslogs från Malta var att omtolka principen som kallas ”non-refoulement” i flyktingkonventionen och som innebär att en stat inte får utvisa eller avvisa en flykting till ett område där personens liv eller frihet kan vara i fara.

Detta förslag kan också utläsas, om än lite mer luddigt beskrivet, i den deklaration som släpptes efter EU-toppmötet: ”För att förbereda EU för framtida flyktingkriser ska vi identifiera potentiella hinder för att exempelvis skicka tillbaka flyktingar, och förstärka EUs förmåga att göra detta, fast fortfarande med respekt för internationella lagar”.

Detta har fått mycket skarp kritik från flera människorättsorganisationer. Den italienska organisationen Association for juridical studies on immigration (ASGI) gjorde i måndags ett uttalande där de kraftigt fördömer strategin från EU och Italien, som nu slutit ett enskilt avtal med Libyen.
– EU bryter mot grundläggande regler om rättsliga principer och inskränker den demokratiska basen för fredlig samexistens mellan medborgare, säger Lorenzo Trucco, advokat och ordförande för ASGI.

De skriver vidare att EU och Italien genom dessa avtal de facto bryter mot principen om non-refoulement, eftersom de kräver av tredje land att med tvingande åtgärder blockera vägen för människor som uppenbarligen är i behov av internationellt skydd.

EUs lagstiftare betonar att den övervägande delen av de som flyr via Libyen och Medelhavet är människor som flyr svåra levnadsvillkor, inte krig, och därför inte har rätt till asyl. Man vill därför undvika att dessa människor ens kommer in i EU och helst inte lämnar Afrikas kust. De ska hållas kvar i Libyen i läger som EU ska finansiera och som ska stå under FNs flyktingkommissariat UNHCR och Internationella migrationsorganisationen, IOM.
Den osäkra politiska situationen i Libyen är dock ett problem och flera rapporter, bland annat från Amnesty International, har visat på regelmässiga övergrepp, som tortyr och våldtäkt, mot flyktingar i landets läger och till och med rena avrättningar. En rapport med samma slutsatser läckte till media från tyska myndigheter så sent som förra veckan.

– Det är uppriktigt sagt häpnadsväckande att ett sådant förslag ens diskuteras med tanke på den allvarliga situationen i Libyen och omfattningen av det lidande som flyktingar och migranter måste utstå där. Avsaknaden av konkreta uppgifter om vidarebosättning eller om garantier för migranter och flyktingar fångade i bokstavligen laglöst land, avslöjar de småaktiga avsikterna bakom detta cyniska förslag, säger Iverna McGowan som är chef på Amnestys Europakontor, i ett pressuttalande.

Tidningen Omvärlden rapporterar också att de tagit del av ett internt utkast från Österrike till Europeiska rådet med förslag om att det i framtiden inte längre ska vara möjligt att söka asyl inom EU utan att detta istället ska ske i så kallade ”skyddszoner” för migranter och flyktingar utanför EU. Österrike föreslår att dessa kan inrättas i de redan existerande flyktinglägren i UNHCRs regi. De flyktingar och migranter som kommer till EU ska i så fall direkt kunna skickas tillbaka till en sådan skyddszon.

Förslaget har enligt Omvärlden inte fått tillräckligt stöd ännu för att blir verklighet och för att detta ska vara lagligt möjligt att genomföra måste först non-refoulement-principen sättas på undantag.

Nästa gång EUs ledare möts är 9–10 mars på ett ordinarie toppmöte i Bryssel. Då hoppas man kunna enas ytterligare runt de många förslag som förts fram om ett reformerat asylsystem.

Läs mer om toppmötet: omstritt-nar-eu-tapper-till-pa-medelhavet


Nummer 137 fre 10/2-17

Fler nummer

Innehåll

Nummer 137

fre 10/2-17 Fler nummer