Radar · Nyhet

Övergivet kärnavfall ett hot mot Grönland

Grönlands allt varmare klimat får många ekologiska följder. Bland annat riskerar radioaktivt avfall att nå den danska kolonins inlandsisar och närliggande hav.

Bland annat rör det sig om 24 miljoner liter avloppsvatten och lågradioaktivt avfall som blivit kvar sedan det amerikanska flygvapnet hade en bas, Camp Century, långt in på den grönländska inlandsisen. Basen stängdes redan 1967 och dess atomreaktor demonterades. Personal åkte hem men avfallet blev kvar, inpackat i Grönlands is. Med ett allt varmare klimat kan avfallet snart nå omgivningen.

Det är oklart vem som ska bekosta omhändertagandet av avfallet. Det ursprungliga fördraget som slöts mellan Danmark och USA utgick från 1960-talets klimatologiska förhållanden och ännu har länderna inte kommit överens om några nya riktlinjer i avfallsfrågan.

Läs mer på: https://tidningensyre.se/2016/nummer-86/militart-avfall-tinar-fram-ur-gronlandsisen/