Radar · Nyhet

Militärt avfall tinar fram ur Grönlandsisen

Foto: Brennan Linsley/AP/TT

En gammal amerikansk militärbas från kalla kriget är på väg att tina fram ur glaciärisen på norra Grönland och grönländska och danska politiker diskuterar nu vem som har ansvar för att sanera de stora mängder farligt avfall som beräknas finnas där.

Basen Camp Century byggdes i hemlighet av USA i glaciären 1959 och användes för att undersöka möjligheterna för att ha en bas där för avskjutning av kärnvapenmissiler. Basen lades dock ner åtta år senare och lämnades som den var i tron att den skulle förbli inkapslad i isen. På grund av stigande temperaturer på Grönland och ökande avsmältning är det troligt att basen kommer börja tina fram inom 75 år, enligt en studie som publicerades förra veckan i Geophysical Research Letters.

Förutom byggnaderna finns det kvarlämnade miljöskadliga ämnen som 200 000 liter dieselolja, 24 miljoner liter avlopp, samt betydande mängder av den giftiga kemikalien PCB och lågradioaktivt avfall från den mobila kärnreaktor som tidigare fanns på basen, rapporterar den grönländska tidningen KNR.

Den vetenskapliga studien har fått lokala politiker att reagera och Sara Olsvig partiledare för det oppositionella vänsterpartiet Inuit Ataqatigiit har ställt en formell fråga om detta till den grönländska riksdagen.

– Vi måste vara tydliga om vad vi har för krav om sanering. Det finns inte någon av oss här i Grönland som på något sätt kan acceptera att så allvarliga föroreningar bara får äga rum.

Även Grönlands utrikesminister Vittus Qujaukitsoq är en av dem som uttryckt oro.

– De bekräftar dessvärre de farhågor som har funnits i Grönland för de omfattande föroreningarna som finns vid de militära installationerna i Grönland, och som har lämnats över från USA till Danmark, säger han till den danska tidningen Information.

Forskarna påpekar att även om USA under kalla kriget satte upp sammanlagt fyra baser på Grönland i samförstånd med dåvarande danska myndigheter har de pågående klimatförändringarna öppnat upp för en ny politisk konflikt när det övergivna avfallet aktualiseras.

Danska parlamentsledamoten Karsten Hønge går längre i sina uttalanden än Vittus Qujaukitsoq.

– Vem det än är som har ställt till röran borde städa upp också, och allting pekar på att USA är ansvariga, om det som vi läser stämmer, säger han till DR.