Radar – Nyheter

Oviss framtid för Järvafältets jordbruk

Mitt på Järvafältet finns Stockholms enda jordbruk. Där har arrendatorn nu sagts upp och Stockholms stad letar efter någon som kan göra verksamheten mer publik. Naturskog som drivit gården är kritiska och menar att naturvärden står på spel.

Jordbruk har bedrivits på Järvafältet sedan vikingatiden. Men framöver är det inte säkert att det kommer bedrivas traditionellt jordbruk på marken, enligt Trafikförvaltningen. Sofia Härén
Sofia Härén
Sedan årsskiftet står hallarna tomma i väntan på upphandlingen. Företaget Naturskog som drivit Hästa gård de senaste åren är kritiska till kommunens agerande. Sofia Härén