Radar – Nyhet

Laddstolpar behöver bli fler

Stockholms stad räknar med att 150 000–200 000 elbilar behöver rulla på gatorna 2030 om målet att få en fossiloberoende transportsektor ska nås.

För att förse dessa bilar med ström kommer minst 15 000 laddpunkter behöva vara tillgängliga för allmänheten, räknar trafikkontoret med. Och dit är det långt. I dag finns runt 700 stycken, skriver Ny teknik.

När elnätbolaget i veckan arrangerade ett seminarium om elbilar pekade flera deltagare på betydelsen av standarder och betallösningar så att det blir möjligt att ladda sin bil på samma sätt i olika delar av staden.

Ellevios vd Johan Lindehag efterlyser tydlighet från politikerna.

– Politikerna och Energimarknadsinspektionen måste avkräva elnätsföretagen vad som ska rullas ut, hur många laddstolpar som behövs och hur tätt de ska sitta, samt vilken standard de ska ha. Det skulle få fart på utvecklingen, säger han till Ny teknik.

Vilken roll elbilar kan och bör ha i ett framtida samhälle är omdiskuterat. Kritiker pekar bland annat på den stora mängd energi som krävs vid batteritillverkningen.

Andra artiklar från Syre Stockholm

Karolinskas direktör säger upp sig

Radar – Nyheter Melvin Samsom, sjukhusdirektör på Karolinska universitetssjukhuset (KS), har lämnat in sin avskedsansökan. Han rekryterades till posten 2014 för att leda den stora…

Hög tid för vintersådden

Radar – Nyheter Snart hög tid att plocka ihop utemöbler, trädgårdsgrejer och resterna av sommarens odling. . . Men misströsta inte – odlingssäsong nummer två…

Snart tuffare krav på friskoleägare

Radar – Nyheter Utdrag ur brottsregistret. Koll hos Skatteverket och Kronofogden. De som vill äga och driva friskola kommer att bli granskade från och…

Älg skjuten på Södermalm

Radar – Nyheter Tidigt på tisdagsmorgonen på Södermalm i Stockholm var Marcus Pettersson på väg för att lämna sin hund hos dagmatten när…

Fastighetsjätte tar över i Slakthusområdet

Zoom Kontor, bostäder, handel och kultur. Det ingår i planerna för Slakthusområdet. Fastighetsjätten Atrium Ljungberg har siktet inställt på en omdaning…

Pris mot mutor, diktatur och ökenutbredning

Radar – Nyheter De har fått till över 300 fällande korruptionsdomar, fängslats för sin kamp för mänskliga rättigheter och hindrat ökenutbredning i Afrika.

Han har hjälpt tre från döden

Radar – Nyheter Utan naloxon hade Markku Virtanen sannolikt inte varit i livet i dag. Nyligen räddade han själv en kamrat med hjälp av nässprejen som…