Radar · Nyhet

Laddstolpar behöver bli fler

Stockholms stad räknar med att 150 000–200 000 elbilar behöver rulla på gatorna 2030 om målet att få en fossiloberoende transportsektor ska nås.

För att förse dessa bilar med ström kommer minst 15 000 laddpunkter behöva vara tillgängliga för allmänheten, räknar trafikkontoret med. Och dit är det långt. I dag finns runt 700 stycken, skriver Ny teknik.

När elnätbolaget i veckan arrangerade ett seminarium om elbilar pekade flera deltagare på betydelsen av standarder och betallösningar så att det blir möjligt att ladda sin bil på samma sätt i olika delar av staden.

Ellevios vd Johan Lindehag efterlyser tydlighet från politikerna.

– Politikerna och Energimarknadsinspektionen måste avkräva elnätsföretagen vad som ska rullas ut, hur många laddstolpar som behövs och hur tätt de ska sitta, samt vilken standard de ska ha. Det skulle få fart på utvecklingen, säger han till Ny teknik.

Vilken roll elbilar kan och bör ha i ett framtida samhälle är omdiskuterat. Kritiker pekar bland annat på den stora mängd energi som krävs vid batteritillverkningen.