Energi

Hallå där! …

… Clara Berglund som är generalsekreterare  för Sveriges Kvinnolobby och på torsdag anordnar manifestationen Lön hela dagen, där löneskillnaden mellan kvinnor och män visas i form av ett klockslag.

Vilket klockslag slutar kvinnor få betalt för sitt arbete?

– Förra året var löneskillnaden mellan kvinnor och män 12,5 %. Då jobbade kvinnor gratis efter kl. 16.00, varje dag. Räknat på en arbetsdag mellan kl. 08 och 17. Vad klockslaget blir i år avslöjas på fotograferingen på manifestationen som genomförs på Sergels torg.

Vad beror då löneskillnaden mellan kvinnor och män på?

– En viktig faktor är den ojämställda fördelningen av obetalt hemarbete och omsorg om barn – män tar fortfarande bara ut 25 procent av föräldraledigheten. Men det beror också på att kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden, så kallad värdediskriminering. När man jämför kvinno- och mansdominerade yrken där kunskaper, färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden är likvärdiga så är lönerna i kvinnodominerade yrken lägre. Kvinnodominerade yrken har också sämre arbetsvillkor och mer deltidsarbete.

Vad gör vi åt det?

– Vi som står bakom kampanjen Lön hela dagen ställer tre gemensamma krav: jämställd föräldraförsäkring, samma rätt till heltid och trygga anställningsformer, och att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
Hur länge behöver vi vänta? När kommer vi få lika lön?

– Sedan vi startade kampanjen 2012 har klockslaget flyttats fram från 15.51 till 16:00. Med den förändringstakten, 1,8 minuter per år, når vi jämställda löner först om 33 år – år 2050. Så lång tid får det inte ta. Därför kräver vi att regeringen, arbetsgivare och arbetsmarknadens parter tar gemensamma krafttag!

Lön hela dagen

DATUM: 15 FEB – 15 FEB

TID: 12.00-12.45

PLATS: SERGELS TORG, STOCKHOLM

Andra artiklar från Syre Stockholm

Karolinskas direktör säger upp sig

Radar – Nyheter

Hög tid för vintersådden

Radar – Nyheter Snart hög tid att plocka ihop utemöbler, trädgårdsgrejer och resterna av sommarens odling. . . Men misströsta inte – odlingssäsong nummer två väntar runt hörnet. Inom kort är det hög tid att börja peta ner fröer i jorden igen.

Snart tuffare krav på friskoleägare

Radar – Nyheter Utdrag ur brottsregistret. Koll hos Skatteverket och Kronofogden. De som vill äga och driva friskola kommer att bli granskade från och med nästa år. Skolinspektionen förbereder som bäst den nya lämplighetsprövningen.

Älg skjuten på Södermalm

Radar – Nyheter

Fastighetsjätte tar över i Slakthusområdet

Zoom

Pris mot mutor, diktatur och ökenutbredning

Radar – Nyheter De har fått till över 300 fällande korruptionsdomar, fängslats för sin kamp för mänskliga rättigheter och hindrat ökenutbredning i Afrika. Nu får de årets Right Livelihood-pris för sina insatser.

Han har hjälpt tre från döden

Radar – Nyheter Utan naloxon hade Markku Virtanen sannolikt inte varit i livet i dag. Nyligen räddade han själv en kamrat med hjälp av nässprejen som Stockholms landsting delar ut till människor som använder droger.