Energi

Hallå där! …

… Clara Berglund som är generalsekreterare  för Sveriges Kvinnolobby och på torsdag anordnar manifestationen Lön hela dagen, där löneskillnaden mellan kvinnor och män visas i form av ett klockslag.

Vilket klockslag slutar kvinnor få betalt för sitt arbete?

– Förra året var löneskillnaden mellan kvinnor och män 12,5 %. Då jobbade kvinnor gratis efter kl. 16.00, varje dag. Räknat på en arbetsdag mellan kl. 08 och 17. Vad klockslaget blir i år avslöjas på fotograferingen på manifestationen som genomförs på Sergels torg.

Vad beror då löneskillnaden mellan kvinnor och män på?

– En viktig faktor är den ojämställda fördelningen av obetalt hemarbete och omsorg om barn – män tar fortfarande bara ut 25 procent av föräldraledigheten. Men det beror också på att kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden, så kallad värdediskriminering. När man jämför kvinno- och mansdominerade yrken där kunskaper, färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden är likvärdiga så är lönerna i kvinnodominerade yrken lägre. Kvinnodominerade yrken har också sämre arbetsvillkor och mer deltidsarbete.

Vad gör vi åt det?

– Vi som står bakom kampanjen Lön hela dagen ställer tre gemensamma krav: jämställd föräldraförsäkring, samma rätt till heltid och trygga anställningsformer, och att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
Hur länge behöver vi vänta? När kommer vi få lika lön?

– Sedan vi startade kampanjen 2012 har klockslaget flyttats fram från 15.51 till 16:00. Med den förändringstakten, 1,8 minuter per år, når vi jämställda löner först om 33 år – år 2050. Så lång tid får det inte ta. Därför kräver vi att regeringen, arbetsgivare och arbetsmarknadens parter tar gemensamma krafttag!

Lön hela dagen

Radar · Miljö

Global klimatmanifestation – ”Gör vi inget går det åt helvete”

Nauð Vanarot, i grönt på bilden, var en av cirka 40 klimataktivister på den senaste manifestationen i Linköping.

Rebellmammorna manifesterar på 20 platser runt om i Sverige i dag. En som ska delta i Linköping är Nauð Vanarot.
– Vi måste agera för miljön och klimatet. Ekosystem kollapsar och företagen fortätter att använda fossila bränslen och bedriva miljövidrig verksamhet. Det finns inte tid att vänta, säger hon.

Den 18 november samlas Rebellmammorna under parollen ”Orolig för klimatet? Manifestera med rebellmammorna”.

Rebellmammorna är en gren inom Extinction rebellion, XR, som organiserar mammor, andra föräldrar och allierade för att bekämpa klimatkrisen.

– Det är en dag för social rättvisa och klimaträttvisa. Det är inte bara manifestationer på 20 ställen i Sverige utan också i 20 länder runt om i världen, säger Nauð Vanarot.

"Politikerna tar inte ansvar"

Dagens manifestation är en del av en global rörelse, där cirka 80 städer i 20 länder deltar, enligt Rebellmammorna i Sveriges Facebookgrupp.

– Vi ser redan tydliga tecken på klimatkrisen. Vi upplever bland annat torka, skyfall och svält som följer i dess fotspår. Vi har fruktansvärt många människor och barn som är klimatflyktingar inom sina egna länder. Men trots att klimatkrisen är här fortsätter vi leva likadant, säger Nauð Vanarot.

Hon betonar att åtgärder för att minska klimatkrisen behöver vidtas nu.

– Politikerna tar inte ansvar. De skjuter problemet framför sig och gör låtsassaker. Man lanserar en liten åtgärd för något, men gör inget för att förändra systemet. Även media är för snälla, och ifrågasätter inte riktigt regeringens klimatpolitik eller politiken i övrigt, säger hon.

Kristersson kritisk mot XR

Nauð Vanarot berättar att Rebellmammorna i Linköping ska träffas efter lunch i Sankt Larsparken för att sedan gå till Trädgårdstorget, där de samlas i en cirkel, sjunger och håller tal.

– Jag hoppas att många kommer förbi och vill prata om klimatet!

Statsminister Ulf Kristersson har riktat skarp kritik mot Extinction rebellion, som Syre rapporterat om. Han pekade ut att gruppen var orsaken till att ett klimatmöte ställdes in och menar att de ”stör demokratin”. Såväl XR som flera föreningar och ledarsidor kritiserade uttalandet.

– När jag läste om rebellmammorna förra hösten kände jag det här är något för mig. Gör vi inget åt miljön kommer det att gå åt helvete. Därför känns det häftigt att det är en rörelsen som växer. I Sverige startade den för drygt ett år sedan och nu manifesterar vi på 20 ställen, säger Nauð Vanarot.

Läs mer:

Ministrar kritiserar klimataktivister – stör demokratin

Mammorna som ger klimatrörelsen nytt hopp

Så stigmatiserar högern sina politiska motståndare