Energi

Hallå där! …

… Clara Berglund som är generalsekreterare  för Sveriges Kvinnolobby och på torsdag anordnar manifestationen Lön hela dagen, där löneskillnaden mellan kvinnor och män visas i form av ett klockslag.

Vilket klockslag slutar kvinnor få betalt för sitt arbete?

– Förra året var löneskillnaden mellan kvinnor och män 12,5 %. Då jobbade kvinnor gratis efter kl. 16.00, varje dag. Räknat på en arbetsdag mellan kl. 08 och 17. Vad klockslaget blir i år avslöjas på fotograferingen på manifestationen som genomförs på Sergels torg.

Vad beror då löneskillnaden mellan kvinnor och män på?

– En viktig faktor är den ojämställda fördelningen av obetalt hemarbete och omsorg om barn – män tar fortfarande bara ut 25 procent av föräldraledigheten. Men det beror också på att kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden, så kallad värdediskriminering. När man jämför kvinno- och mansdominerade yrken där kunskaper, färdigheter, ansvar, ansträngning och arbetsförhållanden är likvärdiga så är lönerna i kvinnodominerade yrken lägre. Kvinnodominerade yrken har också sämre arbetsvillkor och mer deltidsarbete.

Vad gör vi åt det?

– Vi som står bakom kampanjen Lön hela dagen ställer tre gemensamma krav: jämställd föräldraförsäkring, samma rätt till heltid och trygga anställningsformer, och att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
Hur länge behöver vi vänta? När kommer vi få lika lön?

– Sedan vi startade kampanjen 2012 har klockslaget flyttats fram från 15.51 till 16:00. Med den förändringstakten, 1,8 minuter per år, når vi jämställda löner först om 33 år – år 2050. Så lång tid får det inte ta. Därför kräver vi att regeringen, arbetsgivare och arbetsmarknadens parter tar gemensamma krafttag!

Lön hela dagen