Radar – Nyhet

Gräsrotsrörelser möttes i Alby

Demokratikonferensen Federation samlade deltagare från hela den sociala gräsrotsrörelsen. Ett hundratal personer möttes under tre dagar för att diskutera organisering och demokratisering, och inte minst utbyta erfarenheter.