Radar · Nyhet

Gräsrotsrörelser möttes i Alby

Federation | Massa critica – den kritiska massan – kom från Neapel till Alby för att delta i konferensen.

Demokratikonferensen Federation samlade deltagare från hela den sociala gräsrotsrörelsen. Ett hundratal personer möttes under tre dagar för att diskutera organisering och demokratisering, och inte minst utbyta erfarenheter.

Förra helgen möttes representanter från så skilda rörelser som Massa critica, Barcelona en Comú, En annan vård är möjlig och Ung i Sverige.

Att Fatemeh Khavari, talesperson för de strejkande ensamkommande ungdomarna, kunde komma kändes extra bra för arrangörerna.

– Det var speciellt, säger Paulina Sokolow. Vårt första riktiga stormöte inför konferensen ägde nämligen rum samma dag som ungdomarna började samlas på mynttorget, de har varit en stark drivkraft.

Konferensen inleddes med Massa Critica från Neapel. Det är en splittrad stad med en lång tradition av medborgerlig organisering, även på högerflanken.

– Men den har trängts ut av en mer social rörelse, säger Paulina Sokolow, och berättar att Massa critica är mest kända för att ha fått till ett samarbete med borgmästaren.

– Det är intressant att se hur en gräsrotsrörelse blir något annat, fortsätter hon.

Vad kan vi lära av varandra?

– Det vi ser är att vi har samma motpart: Det handlar om hur offentliga medel rinner ut i privat ägo, vi har inte längre någon insyn i det som vi tidigare ägt gemensamt, och än mindre makt, säger Palina Sokolow.

Den utvecklingen gynnar högerextrema krafter, menar hon.

– Kerstin Brandelius, från Sollefteå Framtidens akutsjukhus, uttryckte det bra tycker jag, att det handlar om distansen mellan beslutsfattare och de människor det gäller. Där distansen ökar, där kommer fascismen in. Och det är vår slutsats också.

Arrangörerna börjar nu planera för en ny konferens nästa år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV