Radar – Nyheter

Aktion mot mjölkindustrin

Ett 40-tal aktivister från nätverket Mjölksanningen deltog i lördags i en protest mot mjölkindustrin. På en storbildsskärm visades bilder som skildrar det som aktivisterna uppfattar som mjölkkors lidande.

LRF Mjölk avfärdar aktivisternas kritik.

– Vi behöver svensk mjölkproduktion för miljöns skull i Sverige. Den är oerhört viktig för att vi ska hålla våra naturbetesmarker öppna, som är jätteviktiga för den biologiska mångfalden, säger Lisa Ehde, chef för LRF Mjölk till Sveriges radio Stockholm.

Mjölksanningens Louise Göthberg pekar å sin sida på de utsläpp av klimatgaser mjölkproduktion ger upphov till och menar att betande kor skulle kunna ersättas med betande vilda djur, som vildhästar.

Konsumtionen av komjölk har minskat något de senaste åren, medan försäljningen av växtbaserad mjölk ökat med 44 procent på tre år, enligt SVT.

Andra artiklar från Syre Stockholm

Karolinskas direktör säger upp sig

Radar – Nyheter

Hög tid för vintersådden

Radar – Nyheter Snart hög tid att plocka ihop utemöbler, trädgårdsgrejer och resterna av sommarens odling. . . Men misströsta inte – odlingssäsong nummer två väntar runt hörnet. Inom kort är det hög tid att börja peta ner fröer i jorden igen.

Snart tuffare krav på friskoleägare

Radar – Nyheter Utdrag ur brottsregistret. Koll hos Skatteverket och Kronofogden. De som vill äga och driva friskola kommer att bli granskade från och med nästa år. Skolinspektionen förbereder som bäst den nya lämplighetsprövningen.

Älg skjuten på Södermalm

Radar – Nyheter

Fastighetsjätte tar över i Slakthusområdet

Zoom

Pris mot mutor, diktatur och ökenutbredning

Radar – Nyheter De har fått till över 300 fällande korruptionsdomar, fängslats för sin kamp för mänskliga rättigheter och hindrat ökenutbredning i Afrika. Nu får de årets Right Livelihood-pris för sina insatser.

Han har hjälpt tre från döden

Radar – Nyheter Utan naloxon hade Markku Virtanen sannolikt inte varit i livet i dag. Nyligen räddade han själv en kamrat med hjälp av nässprejen som Stockholms landsting delar ut till människor som använder droger.