Radar · Nyheter

Aktion mot mjölkindustrin

Ett 40-tal aktivister från nätverket Mjölksanningen deltog i lördags i en protest mot mjölkindustrin. På en storbildsskärm visades bilder som skildrar det som aktivisterna uppfattar som mjölkkors lidande.

LRF Mjölk avfärdar aktivisternas kritik.

– Vi behöver svensk mjölkproduktion för miljöns skull i Sverige. Den är oerhört viktig för att vi ska hålla våra naturbetesmarker öppna, som är jätteviktiga för den biologiska mångfalden, säger Lisa Ehde, chef för LRF Mjölk till Sveriges radio Stockholm.

Mjölksanningens Louise Göthberg pekar å sin sida på de utsläpp av klimatgaser mjölkproduktion ger upphov till och menar att betande kor skulle kunna ersättas med betande vilda djur, som vildhästar.

Konsumtionen av komjölk har minskat något de senaste åren, medan försäljningen av växtbaserad mjölk ökat med 44 procent på tre år, enligt SVT.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV