Radar · Nyheter

Sollentuna agerar för mer jämställt bistånd

När familjer ansökte om ekonmiskt bistånd i Sollentuna i höstas gick två tredjedelar av pengarna till män. Det fick kommunen att reagera. För att få till en mer jämställd utbetalning av bidragen ställer socialsekreterarna numera frågor till familjer om de vill dela på biståndet eller fördela pengarna på annat vis, rapporterar P4 Stockholm.

– När vi ställde den frågan var det många som valde att kvinnan skulle få hela biståndet om mannen hade haft det tidigare. De var inte så intresserade av att dela på pengarna, säger socialsekreterare Sandra Jannati till kanalen.

Tanken med insaten är att undvika att den ena parten blir ekonomiskt beroende av den andra, och därmed får mer makt i relationen, säger hon till P4:

– På det här sättet får vi lättare kontroll över sådana fall.