Radar · Nyheter

Förövaren i fokus för ny telefonlinje mot våld

En ny telefonlinje ska få den som utövar våld i nära relationer att söka hjälp för sitt beteende.
– Hjälper vi förövaren så hjälper vi hela familjen, säger Ulf Calvert, behandlare på Manscentrum.

Varje år anmäls omkring 12 000 fall av våld i nära relationer. Men bara fyra procent av de utsatta anmäler, enligt Brottsförebyggande rådet (Brå). För att få bukt med våldet krävs insatser riktade mot den som faktiskt utövar det, menar Christina Ericson, utvecklingsledare i arbetet mot våld i nära relationer vid länsstyrelsen i Stockholm:

– Det har funnits ett behov av en ingång till en verksamhet med låg tröskel, dit man kan ringa och få stöd och sedan hänvisas vidare.

Om telefonlinjen ”Välj att sluta” kan bli en sådan ingång ska testas av Stockholms län fram till december 2020. Linjen öppnade i början på februari.

– De flesta som ringer är väldigt bestörta eller chockade över vad som har hänt. Det är naturligtvis viktigt att de som är offer för våld i nära relationer får hjälp och stöd. Men ska vi komma åt det här problemet är det viktigt att vi också tar itu med förövaren, säger Ulf Calvert som är operativt ansvarig för telefonlinjen. I 25 år har han varit behandlare på stiftelsen Manscentrum som behandlar våldsutövare.

Telefonlinjen ska fånga upp personer som utövar våld i nära relation, försöka motivera och vägleda dem så att de får hjälp att sluta.

84 procent av dem som anmäler misshandel i nära relationer är kvinnor. Bland de misstänkta för våld mot kvinnor i nära relationer år 2017 var 97 procent män, enligt Brå.

Hur når man då målgruppen? Christina Ericson berättar att de har varit ute hos kommuner, myndigheter, kriminalvård och polisen för att få dessa att sprida vetskapen om att telefonlinjen existerar. Från och med nästa vecka kommer en kampanj att synas i kollektivtrafiken och sociala medier.

Viktigt är att budskapets tonalitet inte skuld- eller skambelägger, säger Christina Ericson:

– I våra reklambilder står det till exempel, ”Är du svartsjuk när din partner går ut med sina kompisar, eller är din familj rädd för dig?” Inte ”det är ett kriminellt beteende att slå sin fru”, för då känner du inte igen dig utan fjärmar dig.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV